Innledning

Hensikten med dette emnet er å gi studenten kunnskap om interaksjonsdesign og utviklingsprosesser på en mobil plattform, herunder kunnskaper om teknologier for å bygge applikasjoner, teknikker for evaluering og innsikt i fordeler og ulemper ved valgt løsning. Studenten får ferdigheter i å bygge mobile web baserte applikasjoner gjennom bruk av HTML5, JavaScript og CSS. Studenten skal etter endt emne kunne evaluere et mobilt design ved brukerundersøkelser og være i stand til å reflektere over kritiske suksessfaktorer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om interaksjonsdesign og utviklingsprosesser for mobil webutvikling
 • har kunnskap om testing av mobile løsninger, herunder brukertesting
 • har kunnskap om HTML5, JavaScript og CSS 3
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved HTML5 web-applikasjoner
 • har kjennskap til User Centred Design
 • har kunnskap om responsivt design
 • har kunnskap om universell utforming

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke HTML5, JavaScript og CSS til å bygge en web applikasjon/side
 • kan implementere responsivt design
 • kan evaluere en web basert mobil løsning med brukere

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan evaluere et mobilt design ved brukerundersøkelser/observasjon og reflektere over dets kritiske suksessfaktorer
 • har forståelse for ulike interaksjonsdesignprinsipper for mobile plattformer

Emnet inngår i

Bachelor IT Frontend og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og eksamen

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 78 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.