Innledning

Hensikten med dette emnet, sammen med Webutvikling 1, er å gi studenter kunnskap og ferdigheter innen sentrale teknologier innen webutvikling. I webutvikling 2 lærer studentene det mest brukte innenfor JavaScript-bibliotek og får innføring i utvikling på backend-siden i .Net/C#. Studenten skal gjennom emnet få en forståelse av hvordan en webapplikasjon henger sammen fra database (eller annen datakilde) til utførelse av CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen gjennom et nettgrensesnittet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • forstår hva et JavaScript-rammeverk er
 • forstår hvordan og hvorfor man bruker JavaScript-rammeverk
 • kjenner til fordelene med å benytte MVC som arkitektur-pattern
 • forstår hvordan front-end og back-end henger sammen i en nettapplikasjon som inkluderer en database (eller annen datakilde)

Ferdigheter 

Studenten... 

 • kan bruke jQuery-velgere for traversering
 • kan bruke jQuery for endring av HTML og CSS
 • kan bruke jQuery for enkel animasjon
 • kan bruke jQuery og JavaScript sammen
 • kan jobbe med et .NET/C# MVC prosjekt i Visual Studio
 • kan jobbe med en lokal database (eller annen datakilde) i Visual Studio
 • kan utføre CRUD mot lokal database (eller annen datakilde) i Visual Studio gjennom et nettgrensesnitt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har erfaring med å lage en webapplikasjon hvor både front-end og back-end utvikling inngår med HTML, CSS, JavaScript/jQuery, .Net/C# og lokal database (eller annen datakilde)

Emnet inngår i

Bachelor i IT - E-business, Bachelor i IT - Interaktivt design

Læringsaktiviteter

12 forelesninger à 4 timer inklusive laboppgaver/oppgaver underveis i forelesningen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 52 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

 • jQuery/JavaScript, HTML og CSS

 • Hvilken som HTML-editor. For eksempel Brackets eller Sublime Text.

 • .NET/C#

 • Visual Studio Community 2015 eller Visual Studio Express for Web

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet bygger videre på Webutvikling 1 og tar utgangspunkt i at studenten har erfaring med HTML, CSS, JavaScript og grunnleggende programmering inklusivt objektorientert programmering.