Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan integrerte data kan muliggjøre sofistikerte metoder for dataanalyse. Studenten lærer ulike typer arkitekturer for å samle inn, strukturere og visualisere data. Ved hjelp av moderne verktøy bearbeides store datamengder til relevant informasjon for en virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive sentrale begreper innen datavarehus og arkitektur
  • kan skille mellom "top-down" og "bottom-up" arkitektur

Ferdigheter

Studenten...

  • kan modellere data for et datavarehus
  • kan bygge en datakube og laste inn data
  • er i stand til å gjennomføre en ETL-prosess

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere hvordan datavarehus kan skape verdi for en virksomhet
  • kan kritisk evaluere en virksomhets bruk av datavarehus og arkitektur

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 63 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 33 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Et verktøy for Datavarehus

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli gitt på norsk eller engelsk, avhengig av foreleseren. For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha en basiskompetanse innen databaser og grunnleggende SQL.