Innledning

Studentene vil gjennom emnet få en grundig innføring i makronæringsstoffenes oppbygning, fordøyelse, kilder og kroppens behov for disse samt en oversikt over de viktigste vitaminene og mineralene. Studentene vil gjennom obligatorisk blodsukkerforsøk få kunnskap om de faktorer som har påvirkning på blodsukkerreguleringen etter et måltid. Gjennom bruk av kostberegningsprogrammer skal studentene kunne beregne og vurdere om et kosthold er i tråd med gjeldende nasjonale næringsstoffanbefalinger og kostråd. Studentene vil få en grundig innføring i bakgrunnen for nevnte næringsstoffanbefalinger og kostråd. 

Temaer:

 • Energi og energiforbruk
 • Energigivende næringsstoffer
 • Blodsukkerregulering
 • Vitaminer og mineralstoffer
 • Nasjonale næringsstoffanbefalinger og kostråd
 • Kosttilskudd

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive faktorene som bestemmer et individs totale energiomsetning
 • kjenner til oppbyggingen av makronæringsstoffene (fett, protein og karbohydrater)
 • kan redegjøre for fordøyelse, funksjon, behov og kilder til karbohydrater, protein og fett,
 • kan beskrive helseeffekter av alkohol
 • kan beskrive faktorer med betydning for blodsukkerreguleringen
 • kan beskrive norske næringsstoffanbefalinger og kostråd, samt grunnlaget for disse
 • kan gi en enkel oversikt over de viktigste vitaminene og mineralene, deres kilder og funksjoner i kroppen
 • kan gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makro- og mikronæringsstoffene
 • kan gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beregne energibehov ved hjelp av internasjonalt aksepterte metoder
 • kan benytte kostberegningsprogrammer til å estimere inntak av makro- og mikronæringsstoffer
 • kan vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten opp mot nasjonale anbefalinger
 • kan sammenligne og vurdere kvalitet og nytteverdi av kosttilskudd

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om mat, fysisk aktivitet og helse i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening;  blodsukkerforsøk.

Studentene skal også se 90 korte videofiler (tilgjengeliggjøres på læringsplattformen ved semesterstart).

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler