Innledning

Hensikten er at studenten skal utvikle en forskende holdning og en profesjonell grundighet gjennom fordypning i et felt innenfor egen fagspesialisering, studier av nyvinninger i samtidskunsten og utvikling av bachelorfilmen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om nyvinninger i samtidens film- og tv-produksjon
  • har fordypet kunnskap om sentrale delemer innenfor eget spesialiseringsfelt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan reflektere over sammenhenger mellom egen produksjon og tendenser i samtidens film- og tv-produksjon
  • kan reflektere over helhetlige og konseptuelle problemstillinger i forhold til en filmproduksjon ut fra egen spesialisering
  • kan benytte filmskisser/pilot som redskap til å utvikle uttrykk/form i egen produksjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan søke kunnskap om samtidsfenomener og vurdere verdien av dem

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv - spesialiseringene i regi, foto, klipp eller produksjon

Læringsaktiviteter

Produksjon med veiledning

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 100 timer

Praktisk arbeid i team eller individuelt - 300

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme oppgavetekst som ved ordinær eksamen.  

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.