Innledning

Hensikten er at studenten skal vise en samlet praktisk og teoretisk kompetanse fra hele studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har god kunnskap om dramaturgi i halvlange formater (20-30 minutter)
  • har god kunnskap om teambastert film- og tv-produksjon

 

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan gjennomføre en teamprodusert novellefilm med fagansvar

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan utvikle og gjennomføre et større prosjekt over 6-9 måneder

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV

Læringsaktiviteter

Veiledet selvstudium/eksamensarbeid

Anbefalt tidsbruk

Gjennomføring av eksamen - 600 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 1, i gruppe (produksjon)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 2, individuell (skriftlig)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.