Kull 2018 – 2021

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019 (tv-kreatør)

Høst 2019 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Vår 2020 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Kull 2017 – 2020

Høst 2018 (tv-kreatør)

Høst 2018 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Vår 2019 (tv-kreatør)

Vår 2019 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Høst 2019 (tv-kreatør)

Høst 2019 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Vår 2020 (tv-kreatør)

Kull 2016 – 2019

Høst 2018 (tv-kreatør)

Høst 2018 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)

Vår 2019 (tv-kreatør)

Vår 2019 (fagfunksjonene regi, klipp, foto og produsent)