Innledning

Emnet gir innsikt i bruk av dramaturgi, regi og prosjektledelse i visuell kommunikasjon.

Det legges vekt på samspill mellom de ulike visuelle virkemidlene.

Det vektlegges praktisk innsikt og trening i typografi, foto, layout, animasjon, illustrasjon ,lyd og levende bilder.

Utstrakt gruppearbeid gir trening i arbeidsprosessens ledelse og framdrift.

Emnet gir grunnleggende kunnskap om organisering av gruppearbeid og ledelse i utvikling av visuelle kommunikasjonsløsninger. Emnet omfatter arbeid med metoder og modeller ved kreative arbeidsprosesser, visuell regi og prosjektledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om samspillet mellom ulike visuelle virkemidler i kommunikasjonen
  • har grunnleggende kunnskap om organisering av gruppearbeid og ledelse i utvikling av visuelle kommunikasjonsløsninger

Ferdigheter

Studenten...

  • kan bruke fagområdets ulike komponenter
  • kjenner til og kan kunne bruke ulike modeller og metoder i strategi og ide-arbeidet

Generell kompetanse

Studenten...

  • behersker de dramaturgiske grep som visuell kommunikasjon til enhver tid har til rådighet
  • kan planlegge og lede idé- og kommunikasjons prosesser

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Digitale og analoge workshops, forelesninger. Veiledning individuelt og i grupper. Presentasjoner med gjensidige vurderinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 110 timer

Selvstudium - 130 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 200 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 110 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidslivstilknytning

Introduksjon til prosjekter fra eksterne oppdragsgivere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell 

Varighet: 2-4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 2-4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Pensumlitteratur

Informasjon finnes  per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.