Innledning

Emnet gir fordypning og profesjonalisering i produksjon og presentasjon av ideer og løsninger innen markedskommunikasjon for en reell oppdragsgiver. Emnet gir kunnskap om og ferdigheter i å utvikle profesjonelle strategiske og visuelle kommunikasjonsløsninger som betyr noe for en målgruppe, samt relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til fagområdet. Emnet legger vekt på praktisk arbeid med visuelle kommunikasjonsløsninger, gjennom teamarbeid og diskusjon av studentenes egne prosjekter i nært samarbeid med de mest anerkjente profesjonelle i relevante bransjer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innenfor fagområdet markedskommunikasjon
  • har kunnskap om å produsere kommunikasjonsløsninger i ulike kanaler, på ett profesjonelt plan

Ferdigheter

Studenten...

  • har dybdekunnskap om strategi og idéprosesser slik at de kan utarbeide og kritisk vurdere egne og andres profesjonelle kommunikasjonsløsninger

Generell kompetanse

Studenten...

  • har profesjonell innsikt i markedskommunikasjonens rolle i samfunnet og har en internalisert etisk holdning til sitt fag
  • kan tolke og forstå en oppdragsbrief, gjøre metodisk funderte undersøkelser og research og tenke metodisk når det gjelder presentasjonsteknikker
  • har erfaring med den profesjonelle virkeligheten hvor markedskommunikasjon anvendes

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, selvstudium og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 130 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiseringsverktøy

Eksamen

Eksamensdel: Individuell produksjonseksamen*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting:  70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.  

Merknader

Emnet henger sammen med tidligere emner som Visuell kommunikasjon, Visuell dramaturgi og ledelse, Strategi og Samfunn og Markedskommunikasjon.