Innledning

I det tredje året arbeider studentene med en omfattende eksamensoppgave innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder. Oppgaven gir studentene anledning til å fordype seg i et fagfelt som de er personlig engasjert i, innenfor visuell kommunikasjon og visuell ledelse. Oppgaven er individuell og skal være en profesjonell produksjon innen markedskommunikasjon, visuell kommunikasjon eller redaksjonell kommunikasjon. Fordypningsprosjektene skal inneholde en teoretisk og en praktisk del. I den avsluttende bacheloroppgaven må studentene dokumentere både spisskompetanse så vel som generell bred kunnskap innen visuell kommunikasjon og ledelse. Selv om oppgaven i utgangspunktet er individuell, og det skal settes en individuell karakter, kan man velge å jobbe i team om produksjonsdelen av eksamen.

Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal kjenne og kunne vise at de behersker de komplekse arbeidsoppgavene det er å lede, utvikle, gjennomføre og presentere en selvstendig visuell kommunikasjonsoppgave

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal ved selvstendig arbeide kunne gjennomføre et individuelt prosjekt etter profesjonelle standarder
  • skal kunne underbygge refleksjon over eget arbeid ved god kildebruk

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne vise gjennom sitt arbeid at de er selvstendige, kompetente, har faglig integritet, har en kreativ innfallsvinkel til problemstilling og originalitet i sitt visuelle uttrykk

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Gruppeveiledning etter valg av tema. Presentasjoner og diskusjon i plenum.

Individuelt praktisk og teoretisk arbeid. Fire timer individuell veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 393 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, individuell

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Bacheloroppgaven består av en produksjonsdel og en argumenterende tekst.

Kontinuasjon

En bacheloroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått kan leveres som nytt bearbeidet eksamens forsøk en gang Leveringen må ha en definert frist

Merknader

Dersom en kandidat ønsker å kontinuere, kan kandidaten velge å presentere en forbedret versjon av den opprinnelige kommunikasjonsløsningen med tilhørende tekst. Vi gjør oppmerksom på at en ved sammensatte eksamener kun kan påklage eller kontinuere i den samlede oppgaven. Det er ikke mulig å påklage eller kontinuere i eksamens enkelte deler.