Innhold

Sykdommer i nyre og urinveier

 • Kronisk nyresvikt
 • Akutt nyresvikt
 • Nefrotisk syndrom
 • Glomerulonefritter
 • Infeksjoner i nyre og urinveier
 • Kreft i nyre og urinveier
 • Nyrestein

 

Sykdommer i fordøyelsessystemet, inkludert lever, galleblære og pankreas

 • Gastroøsofageal refluks (GERD)
 • Øsofagusvaricer
 • Kreft i øsofagus
 • Magesår (ulcus pepticum)
 • Kreft i magesekken
 • Malabsorpsjon
 • Crohns sykdom
 • Ileus
 • Appendicitt
 • Kreft i tykktarm/endetarm
 • Ulcerøs kolitt
 • Hepatittvirus
 • Toksisk leverskade, levercirrhose
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Gallestein

 

Sykdommer i det endokrine system

 • Sykdommer i hypofysen
 • Binyrebarksvikt
 • Hyperfunksjon av binyrene
 • Sykdommer i binyremargen
 • Sykdommer i glandula tyroidea
 • Diabetes mellitus type 1
 • Diabetes mellitus type 2

 

Sykdommer i muskel og skjelettsystemet

 • Beinsvulster
 • Lave ryggsmerter
 • Lumbalt skiveprolaps

 

Nevrologi

 • Hodepine
 • Epilepsi
 • Hjerneslag
 • Hodeskader
 • Hjernesvulster
 • Demyeliserende sykdommer
 • Kroniske, nevrodegenerative sykdommer
 • Infeksjoner i sentralnervesystemet

 

Geriatri

 • Fysiologiske forandringer hos eldre
 • Kreft
 • Demens
 • Hjerte- og karsykdom
 • Osteoporose

 

Pediatri

 • Meningitt
 • Infeksiøse barnesykdommer
 • Sykdommer i mage-tarmkanal
 • Sykdommer i nervesystemet
 • Medfødte hjertefeil

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan forklare viktige sykdommers etiologi, risikofaktorer og patogenese
 • kan gjengi de viktigste sykdommers symptomer og funn
 • kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer
 • kan gjengi de vanligste behandlingsformene ved viktige sykdommer  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan ta opp en sykehistorie
 • kan presentere og gjennomføre enkle kliniske undersøkelser
 • kan utlede aktuelle differensialdiagnoser basert på et pasientkasus (anamnese, funn, resultater av kliniske undersøkelse)

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere over hvordan kunnskaper om spesifikke sykdommers årsaker/risikofaktorer kan benyttes i forebyggende helsearbeid
 • er i stand til å jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor spesiell patologi

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid. Praktisk trening i kliniske ferdigheter

45 timer forelesning + 12 timer gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ørn S, Bach-Gansmo E, red. Sykdom og behandling. 2.utg. Oslo, Gyldendal; 2016. 632 s. Pensum: utdrag på ca. 309 s.  ISBN: 9788205482333

Orth-Gomér, K, Perski, A, red. Preventiv Medicin: teori og praktik. 2.utg. Lund: Studentlitteratur; 2008. Pensum: 197 s., kapittel: 1, 3-5, 12, 15.  ISBN: 9789144040158

Samlet sidetall/pensum

506 sider

Anbefalt litteratur

Strømsø H, Lycke KH, Lauvås P. Når læring er det viktigste: undervisning i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Cappelen Akademisk; 2016. 268 s. ISBN: 9788202527280