Innhold

Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter ervervet i tidligere emner

Meridianlære

 • forløp og funksjoner til hovedmeridianene
 • forløp og funksjoner til de sekundære meridianene og ekstrameridianene

Akupunkturpunkter

 • akupunkturpunktenes kategorier og TKM funksjoner
 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde

Nåleteknikk:

 • bruk av nåler som behandlingsredskap
 • innsetting og uttaking av nål
 • Deqi

Moxa og kopping:

 • moxa og kopping som behandlingsmetode
 • anvendelse og indikasjoner
 • kontraindikasjoner

Årsaker til sykdom i TKM

 • de seks ytre patogene faktorer 
 • de øvrige årsaksfaktorene

Introduksjon Åtte ekstrameridianer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive forløpene til hovedmeridianene og kjenne til forløpene til de sekundære meridianene
 • kan gjøre rede for funksjonene til hovedmeridianene og kjenne til funksjonene til de sekundære meridianene og ekstrameridianene
 • kan beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning
 • kan gjøre rede for akupunkturpunktenes kategorier og TKM-funksjoner
 • kan gjøre rede for indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av moxa og kopping
 • kan gjøre rede for årsaker til sykdom

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter
 • behersker innsetting og uttaking av nål, oppnåelse av Deqi og ulike nåleteknikker
 • behersker moxa og kopping som behandlingsteknikker

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • viser etisk refleksjon i praktisk øving
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demonstrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med  ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cao H, Li X, Liu, J. An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. PLoS One. 2012;7(2):e31793. doi: 10.1371/journal.pone.0031793. [14 sider. Tilgjengelig elektronisk via Plosone: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289625/ ]

* Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010.  [S. 61-83, 89-113, 119-123, 337-347, 350-353, 359-369. 79 sider. ISBN: 9787119059945]

* Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Kiltrosen; 2012. [ISBN: 9788792041173. s. 242-357, 417-420, 675-684, 706-744. 168 sider.]

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. [90 s. Kap. 24-28. ISBN: 9781626235229. Boken brukes som oppslagsverk for anatomiske lokalisering av akupunkurpunkter. (ca. 200 sider)]

* Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. [ISBN:  9788215021201. S. 111-118, 135-141/143. 18 sider.]

Langevin HM, Yandow JA. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. Anat Rec. 2002;269(6):257-65. [29 sider. Elektronisk tilgjengelig via Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.10185/abstract;jsessionid=1607D4647630CE448E31EA6C4F48D1C3.f03t02 ]

* Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. [135 sider. Selges av Høyskolen Kristiania, institutt for helsevitenskap].

* Møller F. Akupunkturpunkter i tradisjonell kinesisk medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. [262 sider. Selges av Høyskolen Kristiania, institutt for helsevitenskap].

Wang GJ, Ayati MH, Zhang WB. Meridians studies in China a systematic review. J Acupunct Meridian Stud. 2010;3(1):1-9. [10 sider. Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290110600015 ]

Wilcox L. What is an Acu-moxa Point? JCM. 2006;80:5-9. 5 sider [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.jcm.co.uk/what-is-an-acumoxa-point.html ]

* Bøkene benyttes på flere emner.

Samlet sidetall/pensum

754 sider

Anbefalt litteratur

Birch S, Mir MAC, Cuadras MR. Restoring order in health and chinese medicine. Studies for the development and use of qi and the channels. Barcelona: La Liebre de Marzo; 2014. [ISBN: 9788492470273. Ikke tilgjengelig via vanlige kanaler]

Chirali IZ. Traditional Chinese Medicine: Cupping Therapy. 3.utg. London: Churchill Livingstone; 2014. [ISBN: 9780702043529.]

Deadman P, Khafaji M. A manual of Acupuncture. 2. utg. London: Journal of Chinese Medicine Publications; 2007. [ISBN: 9780951054659.]

Jia J, Yan Y, Deng J-H, Robinson N, Bovey M, Cui Y-H et al. A review of Omics research in acupuncture: The relevance and future prospects for understanding the nature of meridians and acupoints. J Ethnopharmacol. 2012;140(3):594-603. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2012.01.034 [Elektronsik tilgjengelig via Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112000475 ]

Maciocia G. The Channels of Acupuncture: Clinical Use of the Secondary Channels and Eight Extraorinary Vessels. London: Churchill Livingstone; 2007. [ISBN: 9780443074912. Ikke tilgjengelig via vanlige kanaler]

Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists. 3. utg. London: Churchill Livingstone; 2015. [ISBN: 9780702052163.]