Innledning

I dette emnet vil studenten få kunnskap og ferdigheter i tradisjonell kinesisk medisinsk (TKM) diagnose, undersøkelse, behandling, veiledning og prognose ved ulike lidelser knyttet til muskel- og skjelettsystemet, nevrologi, hodepine og migrene. Det er i de ulike temaene hovedvekt på: Muskel- og skjelettsystemet: fibromyalgi, rygg- og nakkesmerter, artrose, epikondylitt, tendinitt og symptomlindring ved bekhtrev og artritt, Nevrologiske sykdommer: multiple sclerose, hjerneslag, parkinson, bells parese og tidlig fase av carpal tunnel syndrom, Hodepine/migrene: akutt og kronisk tensjonshodepine, migrene og hodepine.

Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter i TKM diagnose, undersøkelse, behandling, veiledning og prognose for de kinesiske diagnosene Wei- og Bi-syndromers etiologi, patologi og behandlingsprinsipper, samt veiledning i livsstil og kosthold for denne pasientgruppen.

I emnet vil studenten lære om akupunkturforskning med hovedvekt på utfordringer knyttet til sham og placbo.

Gjennom veiledet praksis på Studentklinikken, skal studenten utvikle terapeutiske og faglig-praktiske ferdigheter slik at studenten gradvis utvikler en selvstendighet og et kritisk blikk på egen praksis. Studenten skal behandle pasienter med behandlingsmetoder de har lært, og anvende dem i et nært og respektfylt samspill med pasienten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan gjøre rede for årsaker, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer basert på teori og forskningsresultater
  • forstår akupunkturens begrensninger og kan vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles
  • har kunnskap om sham og placebo i akupunkturforskning

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende teori og praktiske ferdigheter i klinisk praksis i møte med pasienter
  • kan stille TKM - diagnose
  • kan planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose
  • kan vise evne til etisk refleksjon når det gjelder samtale med pasienter

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring
  • kan handle i tråd med etiske regler og taushetsplikt for helsearbeidere
  • kan gjøre rede for akupunkturbehandling på en forståelig måte for andre helsearbeidere

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 72 timer

Selvstudier:  164 timer

Eksamen: 40 timer

Studentklinikk: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 300 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe av to studenter

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappe: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst. 

 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne.