Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å kunne utvikle en digital karakter ved hjelp 3D-grafikk. Studentene skal kunne skape en avansert 3D-figur samt utvikle en historie og personlighet knyttet til karakteren.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til arbeidsflyt og prosess for å lage en digital karakter med 3D-grafikk.
  • har kjennskap til avanserte teksturerings- og modelleringsteknikker.
  • har grunnleggende kunnskap om menneskelig anatomi.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utføre avansert polygonmodellering og teksturering for å skape en 3D-karakter.
  • kan bruke høyoppløselig digital skulpturering.
  • kan analysere og gjenskape virkemidlene i en stilretning.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan skape og gjennomføre en digital karakter med utgangspunkt i et eksisterende underholdningsunivers.
  • kan vurdere en 3D-karakter med vekt på historie, stil og personlighet.

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

3D-programvare som f.eks. 3D studio max, mudbox, photoshop, substance painter

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: 3D-grafikk 1, 3D-grafikk 2 og Materialer og teksturer.