Innledning

Hensikten med emnet er å gjøre studentene i stand til å visualisere arkitektur/konstruksjoner i forskjellige faser av et prosjekt. Man får innføring i verktøy som brukes til arkitekturvisualisering og teknikker tilpasset dette.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal ha kjennskap til grunnleggende arkitektbegrep.
  • skal ha bred kunnskap om historiefortelling med bilder.
  • skal kjenne til elementene som ligger til grunn for et godt bilde.

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal være i stand til å importere en DAK-modell inn i et 3D-program, for så å tilpasse og klargjøre modellen for en avansert rendering.
  • skal kunne benytte 3D-programvare til å skape bygningsmodeller.
  • skal være i stand til å produsere interessante visualiseringer av forskjellige scener slik at de formidler de primære intensjonene i arkitekturen.
  • skal kunne utføre etterarbeid på et bilde slik at det formidler en helhetlig komposisjon.

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne vurdere bruk av forskjellige metoder for visualisering av arkitektonisk design.

Emnet inngår i

Bacholor 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max), samt et bilderedigeringsprogram (for eksempel Adobe Photoshop).

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil arbeide med oppgaver som er reelt for bransjen. Det vil kunne bli bedriftsbesøk og gjestelærere fra bransjen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Studentene blir vurdert på refleksjon om de primære intensjoner ved et arkitekturdesign og ferdigheter i produksjon av visualiseringer for dette.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av faget anbefales det å kjenne til en 3D modellering og teksturerings software som har en avansert rendermotor (eks.. 3DS max med Vray)