Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å kunne gjennnomføre en stilart i en digital 3D-scene. Studentene skal kunne produsere avanserte omgivelser med hjelp av 3D-grafikk. Emnet har vekt på helhet og tematikk i scenene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til stil og konseptutvikling for digitale scener.
  • har kjennskap til avanserte teksturerings- og modelleringsteknikker.
  • har kjennskap til metoder for å skape digital natur.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utføre avansert polygonmodellering for å skape omgivelser.
  • kan bruke høyoppløselig digital skulpturering.
  • kan analysere og gjenskape virkemidlene i en stilretning

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan skape og gjennomføre digitale omgivelser.
  • kan vurdere helheten i en scene med vekt på historie, stil og stemning

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Forskjellige 3D modellering og skulpturerings verktøy og photoshop

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt