Innledning

Emnet har som hensikt å gi avansert kunnskap om animasjonsteknikker knyttet til 3d-grafikk. Fokuset i faget vil omhandle animasjon av skapninger og dyr. Emnet vil også ha fokus på samspill og reaksjoner med avanserte kropp- og ansiktsanimasjoner mellom karakterer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til avanserte metoder i forhold til kropp- og ansiktsbevegelse med utgangspunkt i miming og dans.
  • har kjennskap til hvordan flerbente skapninger beveger seg. Ha kjennskap til hvordan skape interaksjon mellom digitale karakterer.

  Ferdigheter 

  Studenten...

  • kan lage avanserte rigger
  • kan lage avanserte interaksjoner og reaksjoner mellom digitale karakterer.
  • kan lage bevegelser til skapninger og dyr med flere bein og lemmer.

  Generell kompetanse 

  Studenten...

  • har teoretisk og praktisk kunnskap til å skape avansert kropp og ansiktsanimasjon. 
  • har teoretisk og praktisk kunnskap til å skape animasjoner av dyr og skapninger.

  Emnet inngår i

  BA 3D-grafikk

  Læringsaktiviteter

  Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

  Anbefalt tidsbruk

  Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

  Arbeidsverktøy

  Et 3D animasjons verktøy som 3D studio max eller Maya

  Obligatorisk aktivitet

  Eksamen

  Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver (produksjoner)

  Varighet: Emnets varighet

  Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

  Vekting: 100 % av hel vurdering

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

  Vurderingskriterier

  Læremidler

  Merknader

  Anbefalte forkunnskapskrav: 3D-animasjon 1 og 3D-animasjon 2