Innledning

Emnet har som hensikt å gi viderekommende kunnskap om animasjonsteknikker knyttet til 3d-grafikk. Fokuset i faget vil omhandle kroppsmekanikk i teori og praksis for 3D animerte figurer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til de viktigste begreper innen kroppsmekanikk i animasjon, som kraft, vekt, reverseringer, forventninger, balanse og buer
  • kjenner til hvordan bruk av kroppsmekanikk kan skape gode animasjoner i 3D-figurer
  • kjenner til posering og silhuetter i en 3D animasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende ett 3D animasjonsverktøy (som f.eks. Maya el. 3Ds max) til figuranimasjon
  • kan effektivt bruke kroppsmekanikk i en 3D animasjon for å skape gode uttrykk.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man kan lage gode karakteranimasjoner med bakgrunn i prinsipper for kroppsmekanikk og posering

Emnet inngår i

Bachelor 3D-grafikk. 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon som f.eks. Maya, 3D studio Max etc. 

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil arbeide med oppgaver som er reelt for bransjen. Det vil kunne bli bedriftsbesøk og gjestelærere fra bransjen. 

Eksamen

Eksamenstype: Sammensatt individuell eksamen bestående av to smesteroppgaver (produksjon)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Studentene blir vurdert på evne til refleksjon rundt prinsippene for kroppsmekanikk og ferdigheter i animasjon med dette.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av sammensatt eksamen: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres på vår læringsplattform Canvas i forkant av semesterstart. 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.