Innledning

Det vil bli lagt vekt på å koble sentrale teorier med praktisk bruk:

 • Om overbevisning, ord, forsvarsstrategier.
 • Om hvordan taler, tekster og appeller utvikles
 • Publikumsanalyser
 • Om språket som spyd
 • Om ethos/dyder
 • Debattformer og timing
 • Om strategiske iscenesettelser og offentlige roller
 • Om presentasjoner, kroppen som instrument, nervøsitet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt og økt forståelse i klassisk retorikk, sentrale teorier om retorikkens tilblivelse, bruk, moderne politisk og samfunnsmessig påvirkning.
 • har teoretisk-praktisk innsikt i argumentasjonens rolle for å påvirke omgivelsene/strategiske relasjoner.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan ta i bruk systematisk strategisk retorikk.
 • kan anvende kunnskapen i organisasjoner, næringsliv, offentlig virksomhet, i media - og som en personlig utvikling.

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å analysere egne og andres bruk av overtalelsesstrategier
 • har innsikt i hvordan retoriske strategier, tekster og andre overbevisningstiltak kan brukes effektivt og målrettet.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger og med bruk av øvelser.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det hentes inn gjesteforelesere fra politikk, media og næringsliv.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt