Innhold

 • Juridisk metode
 • Kontroll med markedsføringen
 • Selskapsrett
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Produktansvar
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om juridisk metode
 • har kunnskap om viktige lover som påvirker en virksomhets aktiviteter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere forretningsjuridiske problemstillinger
 • kan analysere, drøfte og løse forretningsjuridiske spørsmål med bakgrunn i juridiske kilder

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell kompetanse om forholdet mellom lover og etiske spørsmål

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av ordinære forelesninger og oppgaveløsning. 

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Mulighet for bruk av gjesteforelesere med erfaring fra næringslivet for å støtte læringsprosessen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover.

Pensumlitteratur

Langfeldt, Sverre Faafeng, Tore Bråthen, Monica Viken og Stine Winger Minde. Lov og rett for næringslivet, 24. utg. Oslo: Gyldendal. 819 s.  ISBN/EAN: 9788205505087 NB! Nyere utgave kommer mest sannsynlig, hør med HKs Akademika butikk i Prinsens gate

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens venner, 50 (6): 310-345. 30 sider. Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode

Ernes, Neumann 2017. Oppgavesamling i markedsrett og etikk. ISBN 9788245022001 sider 90

Samlet sidetall/pensum

939 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med emneansvarlig.