Innhold

1. Intro

1.1   Reklamens grunnfunksjon

·       Dramatisere bedriftens relative konkurransefortrinn i et marked.

·       Overblikk over verktøy som benyttes for å briefe kreative byråer.

·       Den sosiologiske transformasjonen av produkter til merkevarer.

·       Merkevarer som kulturelle ikoner.

·       Kollektive mentale kategorier og hierarkier som utgangspunkt for strategiske kommunikasjonsplaner.

1.2  Hva menes med semiotisk univers?

·       Hva dekodes som hva?

·       Farger. Former. Kontekster.

·       Visuelle og verbale stimuli.

1.3 Mediekanaler og målgrupper

- Hva kjennetegner de mest benyttede mediekanalene mht brukere, dramaturgiske muligheter og synergieffekter?

2. Budskapsutvikling

·       Hvordan identifisere bedriftens relative unike egenskaper overfor en målgruppe?

·       Kreativ dramatisering av fordelene ved oppfattet unikhet i produktet.

- Foto og video som virkemiddel for å dramatisere egenskaper.

 • Kategoriseringens uendelighet.
 • Kraften i Ny, Eldst, Hurtigst voksende, Ledende, Mest solgte, med mer.
 • Hvilke kulturelle fortellinger ligger til grunn for at slike differensieringsstrategier virker?
 • Posionering som re-definerer konkurrenten.
 • Hva signaliseres gjennom hvilke bedriftsnavn?
 • Forståelse av semiotikk som psychology of signs i kulturelle settinger.

3. Metaforisk forsterkning

 • Produkter som merkevarer gjennom kobling til fortellinger.
 • Posisjonering i et mytologimarked.
 • Kulturell merkevarebygging gjennom bla kobling til pop-kulturelle fenomener og ¿det nye¿.
 • Sammenheng mellom politikk, kulturelle brytninger og merkevarer.

4. Semiotisk forsterkning

·       Hva snakker hvordan, uten ord?

·       Visuelle forsterkere og vampyreffekter.

 • Semiotikkens rolle i å fasilitere fremtryllingen av assosiasjoner.
 • Semiotisk forsterkning av divergensstrategier.

5. Kjennetegn ved den kreative industrien

·       Evige utfordringer knyttet til å forstå målgrupper og fenomeners gruppepsykologi.

 • Den evige praten om det nye.
 • Personlig posisjonering i den kreative industrien.
 • Semiotisk fremtoning som arbeidstaker i den kreative industri.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om teorier knyttet til hvordan en utformer strategiske budskap.
 • har kunnskap om kommunikasjonsmodeller, herunder bruk av prosessmodeller og anvendt teori i kommunikasjonsstrategisk arbeid.
 • har kunnskap om posisjonering og hvordan reklame kan forsterke en merkevare.
 • kan gjøre rede for metaforiske og semiotiske virkemidler for å forsterke budskap.
 • har kunnskap om kommunikasjonskonsepter, og forståelse for hvordan de kan kobles til aktuelle narrativer i kulturen.
 • har kunnskap om annonsørens bruk (og misbruk) av sosiale medier for å oppnå spredning.
 • har kunnskap om medienes situasjonsegenskaper, responsegenskaper og distribusjonsegenkaper.
 • kjenner til arbeidsmetodikk som annonsører og reklamebyråer benytter seg av i arbeidet med reklamekampanjer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide fullstendige kommunikasjonskonsepter.
 • kan muntlig presentere kommunikasjonskonsepter overfor oppdragsgivere.
 • kan utarbeide oppsummeringsdokumenter, slik som kreativ brief og merkevarehjul.
 • kan utarbeide visualiseringer og moodboard som effektivt viser produktets essens.
 • kan skrive et synopsis, som er utgangspunktet for en reklamefilm.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse kommunikasjonsoppgaver knyttet til posisjonering, kommunikasjonskonsepter og merkevarebygging.
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i bedrifters markedskommunikasjonsavdelinger, i reklamebyråer og mediebyråer.
 • kan gi relevante briefinger til markedsanalysebyrå, grafisk designere, illustratører/fotografer i forbindelse med kampanjer.
 • kan gi velbegrunnete råd og være en aktiv diskusjonspartner med oppdragsgivere i forbindelse med reklamekampanjer.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Studentene skal bearbeide pensum og input fra forelesninger inn i modeller som markedsavdelinger (eller innsiktsavdelinger) benytter for å briefe kreativt utførende kommunikasjonsbyråer. Gjennom to deleksamner som er basert på reelle bedriftscases vil studentene opparbeide ferdigheter i å bearbeide posisjoneringsteori til virkelighetsforankrede kommunikasjonskonsepter

Oppgaven gjøres tilnærmet lik den prosessen bedrifter bruker når de skal briefe et reklamebyrå, et designbyrå eller et pr-byrå på å utarbeide et stykke kommunikasjon.

Studentene skal skreddersy den muntlige presentasjonen for å overbevise sensorene, og de skal legge igjen en utfyllende "PowerPoint"-format i den skriftlige rapporten. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom bruk av gjesteforelesere fra reklame- og mediebransjen, og eksamenscases hentet fra annonsører får studentene god kontakt med den praktiske virkeligheten.

Nyhetsartikler og debattinnlegg fra aviser og bransjetidsskrifter vil bli distribuert og være kilde til diskusjon.

Eksamen

Eksamensdel 1: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) inkl. dokument

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) inkl. dokument

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 3: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Danesi, Marcel. 2006. Brands. London: Routledge. ISBN: 9780415279987. Sider: 160.

Holt, Douglas B. 2004. How brands become icons: The principles of cultural branding. Boston, Mass: Harvard Business School Press. Kindle edition. Sider: 265. Pris ca. 329,- [Tilgjengelig for kjøp som e-bok via https://www.amazon.com/How-Brands-Become-Icons-Principles-ebook/dp/B005DI8Y2U/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&qid=1477644318&ref_=tmm_kin_title_0&sr=8-1 ]

Isaacson, Walter. 2011. Steve Jobs. [Oslo]: Cappelen Damm. ISBN: 9788202410445. Sider: 600.

Ries, Al og Jack Trout. 2001. Positioning: the battle for your mind. New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780071373586. Sider: 213.

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279351498. Sider: 287.

Selfors, Stein Erik. 2002. Bill Bernbachs reklamesyn. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279350330. Sider: 203.

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245018066. Sider: 250.

Kompendium for emnet RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

Bullmore, Jeremy. 1998. Behind the Scenes in Advertising, 69-74, 139-155. 2. utg. Henley-on-Thames: Admap. Totalt 21 sider.

Hegarty, John. 2011. Hegarty on Advertising: Turning intelligence into magic, 95-102, 169-184. New York : Thames & Hudson. Kap 7, 13. Totalt 22 sider.

Hopkins, Claude. 1998. My life in advertising & Scientific advertising: Two works, 18-29, 66-75. Chicago: NTC Business Books. Kap. 2, 6, 7. Totalt 32 sider.

Jenssen, Fred. 1987.  «Hvis dette hadde vært en annonse, ville jeg bladd forbi.» I Berntsen (red.) Bli en bedre tekstforfatter, 41-60.  Oslo: Kreativt forum/Reklamebyråforeningen. Totalt 20 sider.

Lakoff, George og Mark Johnson. 2003. Metaphors we live by, 7-41. Chicago: University of Chicago Press.  Kap 1-8. Totalt 40 sider.

Nixon, Sean. 2003. Advertising cultures: gender, commerce and creativity, 1-12. London: Sage. ISBN: 9780761961987. 

Til sammen 151 sider i kompendium.

Samlet sidetall/pensum

2061 sider.

Anbefalt litteratur

Aktuelle kronikker og fagartikler som utdyper forelesningene blir delt ut under forelesningene.