Innhold

Alle bransjer og organisasjoner berøres i dag av digitalisering. Statsforvaltningen skal utvikle bedre tjenester til innbyggerne og effektiviseres gjennom digitalisering, næringslivet digitaliseres for å forbli konkurransedyktige, gründere må ha en god forståelse for digitalisering når de skal starte nye bedrifter, markedsføringsfaget og de fleste andre fag må tenke annerledes i vår digitale tid. Utfordringen er at det er svært uklart i offentligheten, bransjen og forskningen hva digitalisering vitterlig er. I dette emnet lærer du hva digitalisering er, hvordan du kan gjennomføre de ulike hovedbetydningene av digitalisering som finnes i litteraturen, og hvordan du må forholde deg til lovverket når du skal jobbe med digitalisering. I dette valgemnet vil du få med deg en håndfast innsikt og ballast du vil dra nytte av uavhengig hvilken studieretning du følger og uavhengig hva du ser for deg å jobbe med senere. Enhver virksomhet, organisasjon og bransje trenger kompetanse innenfor de tre hovedområdene som dette forskningsbaserte og bransjenære valgemnet tar for seg. De ulike hovedbetydningene av digitalisering er organisert i tre moduler som henger uløselig sammen.

Modul 1: Digitalisering - Hva er det?

Denne modulen gir en kritisk, tverrfaglig og teoretisk introduksjon til teknologi, utviklingen av internett og digitalisering. Du vil lære om de ulike betydningene som legges i ¿digitalisering¿ i forskningen og offentligheten, men som det sjelden skilles mellom:

a.        Endring av noe fysisk til ikke-fysisk (for eksempel fra papirbok til ebok)

b.        Effektivisering av eksisterende prosesser med bruk av IT-systemer (for eksempel selvbetjeningsløsninger eller elektronisk lånesøknad)

c.         Forretningsmodeller som muliggjøres av det nye digitale landskapet (for eksempel delingsøkonomi, Tesla)

I denne modulen vil du også lære om utfordringer og uintenderte konsekvenser med digitalisering som vi gjerne ikke hører om. Dette er utfordringer som blant annet er knyttet til endring i arbeid og produktivitet, digital kompetanse og ledelse.

Modul 2: Digitalisering - Hvordan gjøre det?

I denne modulen lærer du grunnleggende om skjermdesign og om viktigheten av å designe digitale løsninger med et brukergrensesnitt som gir god og intuitiv brukeropplevelse. Brukervennlighet er viktig for at brukeren klarer å benytte tjenestene dine og at kundene dine lett kan bestille varer og tjenester uavhengig om det er på mobile flater eller PC-skjerm. I denne modulen vil du også lære om ulike verktøy for å måle resultatene du har formulert i din strategi underveis. For eksempel, dersom digitalisering skal effektivisere forvaltningen, hvordan kan vi finne ut om våre tiltak innfrir på dette? Denne modulen favner om interaksjonsdesign, tjenestedesign, hvordan digitale løsninger henger tett sammen med arbeid og andre praksiser, strategi, brukertesting og måling av resultater, trafikk osv. Forretningsstrategi og organisasjonsendring vil også være en del av denne modulen.

Modul 3: Digitalisering- Hvordan ivareta lovverket?

Med EUs personvernsforordning GDPR må alle virksomheter tilpasse seg de nye reglene for å ivareta innbyggernes personvern. I denne modulen vil du lære grunnleggende om personvern, tillit og hvordan du kan utvikle eller endre digitale løsninger på måter som ivaretar personvern og lovgivningen. Her vil du lære om hva lovverket sier, og hva det krever fra alle virksomheter, for eksempel at data vi legger igjen på internett ikke kan samles inn uten samtykke. GDPR vil utfordre store globale aktører som Google og Facebook som har forretningsmodeller basert på nettopp spor vi har lagt igjen på internett. I denne modulen vil du også lære hva algoritmer er og gjør, selv lage pseudokode (informative og inngående beskrivelser for algoritmer), lære om algoritmers black-box, samt innsikt i feltet kunstig intelligens (AI). Ulike etiske aspekter knyttet til personvern, store data, algoritmer og kunstig intelligens vil bli diskutert grundig. Du vil også lære om privacy by design som handler om hvordan personvern kan designes inn i digitale løsninger. Deler av denne modulen vil gjennomføres i nært samarbeid med Datatilsynet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan digitalisering forstås i ulike teoretiske skoler.
 • har kjennskap til de ulike hovedbetydningene av begrepet teknologi og digitalisering som finnes i litteraturen.
 • har kjennskap til utviklingen av internett, og sentrale begreper innen faget som forretningsmodell, store data, personvern og information privacy, algoritmer, kunstig intelligens, Turing testen, kjennetegn ved digital teknologi, store data, standardisering, universell utforming, automatisk beslutningstaking og maskinlæring.
 • har kjennskap til grunnleggende designelementer i digitale, skjermbaserte løsninger, brukertesting, og hvordan resultater av skjermbaserte løsninger kan måles
 • har kunnskap om hvordan IT innebærer standardisering, og hvilke implikasjoner dette har for arbeid, ansatte, organisasjonen og brukerne.
 • kjenner til ulike måter å lage løsninger brukervennlige og med intuitiv interaksjonsdesign, og som ivaretar brukerens personvern.
 • har kunnskap om General Data Protection Regulation (GDPR), sentrale personvernsrapporter rettet mot norske forhold, og utvalgte teknologier som utfordrer individets personvern.
 • kjenner til historikk og utvikling innen information privacy.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan reflektere saklig og kritisk rundt ulik type teknologi, digitale løsninger og digitalisering.
 • kan analysere ulik teknologi i lys av etikk og personvern, og komme med råd til virksomheter og organisasjoner.
 • kan foreslå sentrale designelementer i en nettbasert løsning og vurdere denne og andre løsninger er brukervennlig.
 • kan måle resultater. 
 • kan vurdere om en nettbasert løsning innfrir kravene til personvern, for eksempel GDPR.
 • kan sette opp pseudokode for algoritmer.
 • vet hvordan teknologi og ledelse sammen kan jobbe for å etterleve GDPR ved å for eksempel sette opp en strategi som inneholder kartlegging av data, opplæring av alle ansatte, og rutiner for samtykke og innsyn i data.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere og rådgi organisasjoner og virksomheter i ulike spørsmål om digitalisering.
 • kan kritisk vurdere hvordan en bedrift skal kunne etterleve krav til personvern
 • kan kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor digitalisering.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid/workshops, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner. Interne ressurser på tvers av instituttene ved Høyskolen Kristiania vil undervise i dette emnet.

Anbefalt tidsbruk

600 timer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil gjennomføre bransjebesøk, samt ha eksterne gjesteforelesere fra både offentlig forvaltning og næringslivsaktører som arbeider med digitalisering. Modul 3 vil ha et nært samarbeid med Datatilsynet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70%  av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt    

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Pensumliste publiseres før undervisningsstart.

Samlet sidetall/pensum

1220 sider