Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Forskjellige teorier og innfallsvinkler til samskapt innovasjon.  
 • Fastsettelse av innovasjonsmål.
 • Etnografi og netnography 
 • Involvering av konsumenter og partnere.  
 • Ledelse av innovasjonssystemer.  
 • Verktøy og Metoder for  offline og online samskapning.
 • Innovasjon utvikling og implementering
 • Praksis i å drive et levende nettsamfunn

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for  hvordan merkevarer har blitt bedre koblet til omverdenen og virkningen dette har hatt på merkevarens tilnærming til innovasjon
 • kan redegjøre for hvordan merkevarer kan og bør involvere forbrukere og andre interessenter aktivt i prosessen med å utvikle og implementere innovasjon
 • kan redegjøre for deltakende tilnærminger til merkevarebygging
 • kan forklare hvordan organisasjoner må ha en filosofi om åpenhet for å realisere muligheten til å involvere interessenter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende ulike metoder for å involvere interessenter i utviklingen av nye produkter og tjenester
 • kan bruke online- og offlineverktøy for å implementere co-creation prosesser

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere over ulike tilnærminger til merkevarebygging og forstå hvordan forskjellige omstendigheter krever forskjellige metoder.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Det vil bli undervist gjennom forelesninger og diskusjoner i klassen.  Aktivitetene vil inkludere bruk at innovasjonsteknikker og eksempler (live cases), studier som tillater aktiv deltakelse fra målgruppene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive i åpen innovasjon og samskaping og et live online forsknings- og innovasjonsprosjekt med en bedrift.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt