Innledning

Tema 1

 • kreativitet, innovasjon og entreprenørskap ¿ avklaring av begreper og mulige sammenhenger

Tema 2

 • teoretiske perspektiver på innovasjon, service design, samfunn, organisasjon og marked.

Tema 3

 • nyskapning i praksis; fra idé til kommersialisering; et design tenkning tilnærming til innovasjon

Tema 4

 • et annet perspektiv; innovasjon som forandringer i samtaler; en introduksjon til kompleksitetsforskingens perspektiver på nyskapning.

Innhold

Tema 1

 • kreativitet, innovasjon og entreprenørskap ¿ avklaring av begreper og mulige sammenhenger

Tema 2

 • teoretiske perspektiver på innovasjon, service design, samfunn, organisasjon og marked.

Tema 3

 • nyskapning i praksis; fra idé til kommersialisering; et design tenkning tilnærming til innovasjon

Tema 4

 • et annet perspektiv; innovasjon som forandringer i samtaler; en introduksjon til kompleksitetsforskingens perspektiver på nyskapning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom kreativitet, innovasjon og entreprenørskap
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier om feltet
 • har kunnskap om design thinking og service design
 • forstår de organisatoriske barrierer for å endre og hvordan du kan overvinne dem

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker terminologien knyttet til feltet og er i stand til å utvikle et konsept, produkt eller tjeneste fra idestadiet til skisse, til prototype
 • forstår hvordan man bruker designbasert tenkning som metode

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i innovasjonsfaget og ser hvordan kreativitet og innovasjon kan bidra til verdiskapning for organisasjonen og samfunnet

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive med innovasjon.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt