Innledning

Studentene vil bli introdusert til de forskjellige sjangerne innenfor fotojournalistikk som en journalist vil møte i sitt virke. Videre vil kurset dreie seg om ren dramaturgi og historiefortellende virkemidler en fotojournalist vil kunne benytte seg av i sitt journalistiske arbeid. Studentene skal kunne benytte seg av research og deretter dokumentere en sak med journalistisk metode, et kamera, med produksjon som virkemiddel og dramaturgi som den bærende fortellerformen for den visuelle historien.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om videojournalistikk med tung vekt på det som kreves i dagens journalisthverdag
 • har kunnskap om oppbygging og strukturering av videofortellingen, likedan kunnskap om redigering og fortellerteknikk, inkludert stemmebruk
 • har grunnleggende kunnskaper om sosiale medier innen journalistikk
 • har kunnskap om dramaturgi og historiefortelling med bilder eller film som verktøy
 • har kunnskap om etikk og kjenner til problemstillinger som bilder kan gi i journalistisk arbeid

Ferdigheter

Studenten...

 • kan mestre å arbeide både med smarttelefon og tradisjonelt kamera som arbeidsredskap
 • behersker å levere både korte nyhetssaker i videoformat, samt å kunne produsere minidokumentar
 • kan bruke kamera i arbeidet med dokumentarsjangrene og være i stand til planlegge, gjøre research og fotografere (eller filme) en reportasje eller dokumentar ved bruk av forståelsen for dramaturgi og teknikk
 • kan benytte seg av journalistisk metode i arbeidet med research og fortelle en visuell historie
 • kan benytte seg av forskjellig prosjektverktøy i utførelsen av dokumentarisk arbeid som journalist

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rollen som videojournalist i felt og vurdere etiske og juridiske aspekter ved videojournalistikk
 • har et bevisst forhold til kriteriene for å kunne lage en god videohistorie
 • forstår hvordan man planlegger og identifiserer en visuell historie som journalist
 • kan kombinere intervjuteknikk og fotografering i sitt arbeid med historie utvikling

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Foredrag, klasseromteori, workshops, feltarbeid og eksamen.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Vi jobber med caser fra journalistikken og etikken som en rettesnor mot det praktiske arbeidet studentene skal levere. Lærerkreftene er yrkesaktive i fotojournalistikken

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 %  av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt    

Kontinuasjon

*Kontinuasjonseksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt over 10 dager og med samme oppgavetekst, men justert til en smalere tidsramme.