Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Grunnleggende innføring i kamerateknikk (speilrefleks med videofunksjon)  
 • Grunnleggende innføring i redigeringsprogramvare  
 • Oppbygging av den gode videosaken  
 • Bildeforståelse  
 • Intervjuet i videoreportasjen (intervjuteknikk for video)  
 • Research, planlegging, opptak og manus  
 • Fortellerstemme  
 • Standup og streaming  
 • Minidokumentaren  
 • MOJO- kort repetisjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om videojournalistikk med tung vekt på det som kreves i dagens journalisthverdag. Kunnskapene omfatter både bruk av smarttelefon og tradisjonelle kameraer som arbeidsredskap
 • har kunnskap om oppbygging og strukturering av videofortellingen, likedan kunnskap om redigering og fortellerteknikk, inkludert stemmebruk.

Ferdigheter

Studenten...

 • mestrer å arbeide både med smarttelefon og tradisjonelt kamera som arbeidsredskap.
 • behersker å levere både korte nyhetssaker i videoformat, samt å kunne produsere minidokumentar.
 • er i stand til å drive research, planlegge og gjennomføre egne opptak. Likedan: å gjennomføre egne intervjuer. Kandidaten er videre i stand til å redigere opptakene og presentere en ferdig videoreportasje.  
 • er i stand til å levere videoreportasje med tilfredsstillende teknisk kvalitet og fortellerstemme.
 • er i stand til å gjennomføre en liverapport foran kamera med tilfredsstillende kvalitet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rollen som videojournalist i felt og vurdere etiske og juridiske aspekter ved videojournalistikk.
 • har et bevisst forhold til kriteriene for å kunne lage en god videohistorie.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk 

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og praktiske øvinger. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt