Innhold

 • Etikk og lover og regler for publisering
 • Nyheter for nett og papir
 • Innføring i nettavisproduksjon
 • Innføring i papiravisproduksjon og layout/design
 • Innføring i billedredigering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnregler for god design og teknisk publisering i emnerelevante programmer og formater på nett og papir 
 • har kunnskap om etiske vurderinger og prinsipper som er forbundet med publisering

Ferdigheter

Studenten...

 • har ferdigheter i emnerelevante digitale publiseringsverktøy samt layoutprogram for produksjon av papiravis
 • har ferdigheter i teknisk billedredigering, og kan anvende de digitale publiseringsplattformene som anvendes i emnet
 • kan redigere tekst og bilder for nett og papir, og kjenner til grunnleggende designprinsipper for nett og papir
 • kan også bruke etiske retningslinjer for redigering og publisering for tekst og bilder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan lage nettavis, samt papiravis/magasin
 • har forståelse for publiseringens makt og konsekvenser når artiklene de skriver ligger åpent ute på internett

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, oppgaver, verksted, individuelt arbeid

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Aas, Jon Wessel. 2016. Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk. 1. utg. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202496951. 96 s.

Dalen, Ove. 2009. Effektiv nettskriving: www.nettskriving.no. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN 9788202287863. S.169-240, 71 s. 

Evensen, Jon Petter og Anne Hege Simonsen. 2017. Se!: lærebok i visuell journalistikk. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788202512514. 165 s. 

Thoresen, Jan. 2014. Nettjournalistikk: å lage en viktig nettavis. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205468498. 172 s. 

Samlet sidetall/pensum

504 sider.

Anbefalt litteratur

Hamre, Arild. 2015. Manual for bruk av norgesnytt.net. Publisert på issuu.com.