Innhold

 • Kamerateknikk
 • Lysforståelse
 • Fotojournalistikk
 • Postproduksjon
 • Dramaturgi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om uttrykk innenfor fotofaget, teknisk bruk av digital speilrefleks, optikk, blender, lukker og samspillet mellom det fotografiske triangel (blender, lukker, ISO og lysmåling).  
 • har kunnskap om komposisjon, kommunikasjon samt kreative arbeidsmetoder innenfor planlegging og utførelse av fotooppgaver.  
 • kan belyse arbeidsprosesser og prosjektverktøy som kan være fornuftige å bruke innenfor fotojournalistikken.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke kamera og lys som verktøy i sitt journalistiske arbeid.
 • kan analysere bilder og bruke disse i det journalistiske landskapet.  

 

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har en forståelse for hvordan bilder kan brukes som historiefortellende elementer sammen med tekst og alene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, tekniske oppgaver, verksted

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Fire (4) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuell over én kalenderuke uke og med ny oppgavetekst.

Pensumlitteratur

Sandåker, Toralf. 2013. Se med kamera: finn motivet, fortell historien, behersk teknikken. Drammen: Bokstav og bilde. [ISBN: 9788293206040. Pris ca. 348,-] 

Weisser, Agnethe. 2013. Bare et bilde: fotojournalistikk for skrivende journalister. 2 utg, Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202404956. Sider: 11-18, og kap. 2-8. Pris ca. 329,-

Samlet sidetall/pensum

462 sider

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforl. [ISBN: 9788245016338. Sider: 37-163 og 179-290.]

 

Kobrè, Kenneth. 2008.Photojournalism, the professionals approach. Amsterdam: Focal Press.  [ISBN: 9780750685931. Kap :1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16. 250 sider. Ny utg. kommer]