Innhold

Emnet tar for seg de viktigste periodene i stil-, design- og kunsthistorie fra 1900 og frem til i dag. Studenten blir kjent med stilretninger innenfor perioden, deres virkemidler og hva som karakteriserer dem.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten... 

  • har kunnskap om stilretninger innenfor stil-, design- og kunsthistorie fra 1900 og frem til i dag, deres virkemidler og hva som karakteriserer dem

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjenkjenne kunst, arkitektur og design fra 1900 og frem til i dag, samt kjenne til deres virkemidler
  • kan reflektere over sitt faglige ståsted i en historisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten kan...

  • bruke kunst stil-, design- og kunsthistorie som en referansekilde til egne og andres arbeider

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning og gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert 36 timer undervisning)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gombrich, E. H. 1996. Verdenskunsten. 3. rev. utg. Oxford: Phaidon. ISBN: 8203221602. s. 535-626. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71479128280002201 ]

Halén, Widar, Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Vestlandske kunstindustrimuseum. 1996, Orfeus forlag  "Art Deco, funkis, scandinavian design" 119 s.ISNB82467000103 [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71490636290002201 ]

Hauffe, Thomas. 1996. Design. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202159863. 192 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71496877750002201 ]

Høyersten, Erlend S. 2000. «Radikal design». I Haakestad: Design, symbol, stil: Kunst og industri i det 20. århundre, s. 12-28. ISBN: 8246700421. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71508263870002201 ]

Brantenberg, Tore 1990 NTNU Den russiske revolusjon og funksjonalismens gjennombrudd 80 s [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71490082710002201 ]

Red. Tamplin, Ronald og Hellandsjø Karin 1994. Det 20 århundre, kunsten i oppbrudd. Aschehoug ISBN: 8303164935 256 s. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71499677490002201 ]

Tøjner Poul Erik, Hansen Jan E. 1997. Verdenskunst: Fra Tizian til i dag, s. 148-152 og s.153-160. Geelmeyden Kiese. ISBN: 8275470099. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:BIBSYS_ILS71472365260002201 ]

Vihma Susann, 2005. Designhistoria, en introduktion, 212 s. Raster forlag. ISBN 9789187215483 [Kjøpes som ebok via AdLibris: https://www.adlibris.com/no/e-bok/designhistoria-9789187215483 ]

Samlet sidetall/pensum

760 sider