Innhold

Emnet skal bevisstgjøre studenten gjennom å sette fokus på deres evne til å oppleve, vurdere og analysere omgivelser, form og rom.  Videre skal emnet gi kompetanse slik at studenten kan kommunisere romlig gjennom å bearbeide og tilpasse arkitektoniske- og scenografiske virkemidler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap om utvikling av konseptuelle løsninger
 • har kunnskap om arkitektoniske virkemidler
 • har kunnskap om scenografiske virkemidler
 • har kunnskap om antropometri
 • har kunnskap om ergonomi  

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan formidle konseptuelle romlige opplevelser
 • kan tilpasse arkitektoniske og scenografiske virkemidler en romlig sammenheng
 • kan tilpasse form og størrelser i forhold til bruker og rom  

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere gjennom arkitektoniske virkemidler i en yrkesfaglig sammenheng
 • kan bruke forskjellige grader av scenografi i en yrkesfaglig sammenheng
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt med fokus på opplevelse og funksjon for alle

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: 4 uker

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen

Pensumlitteratur

Asmervik, Sigmund. 2009. Universell utforming: byer, hus, parker og transport for alle. Trondheim: Akademika. ISBN:9788251923903 Sider: 100 

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. Spartacus forlag AS. ISBN:978-82-304-0164-4. Sider: 123-139 + 144-150 + 164-171 + 178-190 + 192-209 + 262-265 + 266-275. Sider: 75. 

Nordberg-Schulz, Christian. 1992. Mellom jord og himmel: en bok om steder og hus. 2. utg. Oslo: Pax ISBN: 9788253015859. Sider: 138. 

Tanizaki, Junichiro. 1977. In Praise of Shadows. Leete´s Island Books. ISBN:9780099283577 Sider: 80 

Pallasma, Juhani. 2005. The Eyes of the skin, Architecture and the senses. 3.utg. Wiley - Academy. Sussex England. ISBN 9781119941286

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer:

220.300 Universell utforming. Oversikt.

220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger.

220.335 Dimensjonering for rullestol. (m. rampe)

320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov.

323.101 Adkomst til arbeids- og publikumsbygninger.

324.301 Utforming av trapper.

379.201 Toaletter for ansatte og publikum.

536.112 Rekkverk.

[Fritt tilgjengelig på web gjennom skolens abonnementsordning: http://bks.byggforsk.no ]

Samlet sidetall/pensum

600 sider