Innhold

Emnet inneholder opplæring i digitale verktøy og hvordan disse brukes i kommunikasjon til ulike målgrupper. Videre inneholder emnet utforming av presentasjonsmateriell, plansje, utstilling og digital presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om digitale tegneverktøy til prosjektering av et interiørprosjekt
  • har kunnskap om digitale presentasjonsverktøy for å presentere og selge et idéprosjekt  

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende 3D DAK modellering til framstilling av visuelle og tekniske tegninger til et interiørprosjekt
  • kan bruke egnet medium i forhold til presentasjon for kunde og håndverkere  

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan kommunisere en idé ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • kan prosjektere ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til innhold i interiørprosjektet og presentasjonen av dette  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke spesifisert.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Sundfør, Ingolf. 2016. En enkel innføring i ArchiCAD - Bok A. [Nyeste utgave]. Oslo: Grethes Hus ASSider: 113.  Pris: 290,- * ISBN: 978-82-8241-035-9. [Kjøpes via http://www.gretheshus.no/ ]

Sundfør, Ingolf. 2016. En enkel innføring i ArchiCAD - Bok B. [Nyeste utgave]. Oslo: Grethes Hus ASSider: 108.  Pris: 290,- * ISBN: 978-82-8241-036-6. [Kjøpes via http://www.gretheshus.no/  ]

*Pris på nett: http://www.gretheshus.no/ 

Samlet sidetall/pensum

221 sider

Anbefalt litteratur

Graphisoft. ArchiCAD: Grunnkurshefte. [Nyeste utgave]. [Kan bestilles via: http://www.graphisoft.no/g_kurs/opplaeringsmateriell/ ]

Graphisoft. ArchiCAD: Videregående kurshefte. [Nyeste utgave]. [Kan bestilles via: http://www.graphisoft.no/g_kurs/opplaeringsmateriell/ ]