Innhold

Emnet gir innsikt og forståelse i hva revenue management er og hvordan dette kan praktiseres. Emnet tar for seg grunnprinsippene i faget og forutsetningene for at revenue management skal kunne anvendes. Fagområdene er som følger:

 • Introduksjon til Revenue Management
 • Historisk forankring og utvikling av faget
 • Revenue Management i serviceorganisasjoner
 • Interne og eksterne analyser som strategisk forankring for Revenue Management
 • Prisstrategier
 • Strategisk og differensiert prising
 • Introduksjon til Revenue Management for hotellbransjen
 • Introduksjon til Revenue Management for restaurantbransjen
 • Arbeidsprosesser i Revenue Management
 • Kostnadsstyring og kapasitetsutnyttelse
 • Evaluering og effektmåling av anvendt Revenue Management

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvilke inntektsmuligheter riktig bruk av revenue management kan gi for bedrifter i serviceindustrien
 • har kunnskap om sammenhengene mellom salg, markedsføring og revenue management i reiselivsbransjen
 • har kunnskap om hvordan revenue management fungerer i en serviceorganisasjon, samt hvilke arbeidsoppgaver, myndighet og ansvarsområder stillingen som revenue manager innebærer

Ferdigheter

Studenten..

 • kan etter endt emne redegjøre for hvordan revenue management anvendes i en servicebedrift
 • kan bidra faglig ved implementering av revenue management i en reiselivsbedrift
 • kan utføre enkle analyser av bedriftens inntjeningspotensial ved anvendelse av revenue management

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår etter endt emne hva revenue management er og hvordan samspillet mellom ulike fagområder som drift, salg og markedsføring er avgjørende for å sikre tilfredsstillende utbytte av revenue management
 • kan gjøre rede for etiske prinsipper som påvirker utførelsen av revenue management
 • innehar generell kompetanse om hvordan fagområdet påvirker kunders tilfredshet og lojalitet

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli benyttet gjesteforelesere fra hotellbransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hayes, David K. og Allischa Miller. 2010. Revenue Management for the Hospitality Industry. London: Wiley. ISBN: 9780470393086. Sider: 528.

Rouse, Paul, William Maguire og Julie Harrison. 2011. Revenue Management in Service Organizations. New York: Business Expert Press. ISBN: 9781606491478. Sider: 227.

Samlet sidetall/pensum

755 sider

Anbefalt litteratur

Ingold, Anthony, Una McMahon-Beattie og Ian Yeoman. 2000. Yield management: Strategies for the Service Industries. 2. utg. London: Thomson Learning. ISBN: 9780826448255.

Tranter, Kimberly A., Trevor Stuart-Hill og Juston Parker. 2013. Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: 9781292027159.