Innhold

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innunder fagområdet Food & Beverage management, slik som:

 • Introduksjon til restaurantbransjen

 • Megatrender og bransjetrender

 • Utvikling av mat og drikke konsepter

 • Markedsføring og salg

 • Ledelse av produkt og servicekvalitet

 • Bemanning og ledelse av ansatte

 • Menyer og menyplanlegging, prising og pristeknikker

 • Innkjøp og lagerhåndtering av mat og drikke

 • Produksjon og servering av mat og drikke

 • Økonomi, svinnproblematikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om restaurantdrift
 • har kunnskap om mat- og drikkekultur og hvilke eksplisitte og implisitte regler som gjelder: når man spiser, hvordan man spiser, hva man spiser og med hvem man spiser
 • har kunnskap om drikke med spesiell vekt på øl og vin, samt regler og lover som man må forholde seg til i Norge

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan drøfte ulike sider ved mat og drikke knyttet til instrumentelle, gastronomiske, sosiologiske og kulturelle aspekter
 • har nødvendige ferdigheter for å etablere og drifte mat og drikkekonsepter i hoteller og restauranter    

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bidra faglig i mat og drikke-avdelinger på hoteller og i drift av restaurantvirksomheter
 • er i stand til å identifisere kommersielle muligheter i bransjen og bidra i arbeidet med å utvikle mat og drikke konsepter i og utenfor hotellvirksomheter 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i plenum. Studenter må påregne en betydelig egeninnsats

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Relevante fagressurser fra hotell- og restaurantbransjen vil bidra som eksterne foredragsholdere underveis i faget

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Arr: Idehistorisk tidsskrift. 2007. Mat. S. 7- 127. Nr. 2-3, 2007 (120 s). [Pris: 120,- Kan kjøpes direkte fra tidsskriftets nettsider: http://www.arrvev.no/katalogen/mat ]

 

Bugge, Annechen og Runar Døving. 2000. Det norske måltidsmønsteret: Ideal og praksis. SIFO- rapport 02/2000. 258 s. [Lesedato 5. mars 2013: http://www.sifo.no/files/file52751_rapport-nr-2-2000.pdf ]

 

Davis, Bernard, Andrew Lockwood, Ioannis Pantelidis og Peter Alcott. 2012. Food & Beverage Management. 5.utg. Routledge: Abingdon. ISBN: 9780080966700. Sider: 416. Pris: ca. 489,-

 

Kapera, Izabela. 2015. "Hotel Gastronomy as Viewed by Customers." British Food Journal, 117(12): 2993-3002. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-02-2015-0077 ]

 

Karson, Kevin og Kevin S. Murphy. 2013. "Attracting Local Guests to Resort Food and Beverage Operations: The Case of the Orlando Resort and Spa." Journal of Foodservice Business Research, 16(4): 391-406. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=90412757&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kivela, Jaks og John C. Crotts. 2006. "Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experienc a Destination." Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3): 354-377. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=21847753&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lazari, Chrysoula G. og Dimitris N. Kanellopoulos. 2007. "Total Quality Management in Hotel Restaurants: A Case Study in Greece." Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(3): 564-571. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2007/564-571.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

853 sider

Anbefalt litteratur

Ingen