Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design som narrativt verktøy, og legger grunnlag for ferdigheter og kunnskaper som brukes gjennom hele studiet. Sentralt er en idébasert/konseptuell tilnærming til designløsninger, og studentene utforsker mulighetene som ligger i multimedial og interaktiv historiefortelling i trykksaker og skjermmedier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om narrativ teori og hvordan det kan brukes i grafisk design
  • har kunnskap om tekst, bilder, interaksjon, materialer og format som narrative virkemidler

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan bruke narrativ teori i utviklingen av historiefortellende designløsninger

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan bruke historiefortelling som virkemiddel i designløsninger

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkl. forelesninger)

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Abbott, H. Porter. 2008. The Cambridge introduction to narrative. 2. utg. Cambridge, NY: Cambridge University Press. ISBN: 9780521715157. 252 sider.

Rock, Michael. 1996. «The Designer as Author». Eye Magazine. http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-designer-as-author

Rock, Michael. 2009. «Fuck Content». 2 X 4. [Lesedato 16.oktober 2017: https://2x4.org/ideas/2/fuck-content/ ]

Williams-Ng, Stacy. 2015. Storytelling for designers. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Design-Design-Skills-tutorials/Storytelling-Designers/165645-2.html (58 min videoforelesning)

 

Digitalt kompendium i emnet HFD1100 Historiefortellende design legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Kinross, Robin. 2017. «The Lessons of Isotype for Information Design». I Black, Luna, Lund, Walker: Information Design: Research and Practice, 107-117 (10 sider). Oxon: Routledge.

Piehl, Jona. 2017. «Visualizing Storyworlds». I Black, Luna, Lund, Walker: Information Design: Research and Practice, 577-590 (14 sider). Oxon: Routledge.

Walker, Sue. 2017. «Marie Neurath: Designing Information Books for Young People». I Black, Luna, Lund, Walker: Information Design: Research and Practice, 118-126 (9 sider). Oxon: Routledge.

Samlet sidetall/pensum

Totalt ant. sider fra bøker: 285 sider

I tillegg: 2 artikler online og 58 minutter opplæringsvideo