Innledning

Emnet gir en innføring i grafisk design i digitale medier (også kalt digital design) gjennom arbeid med et praktisk, realistisk designprosjekt. Det undervises i tekniske og kommunikative særpreg for digitale medier.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten... 

  • Har kunnskap om tekniske og kommunikative særpreg for grafisk design i digitale medier
  • Har grunnleggende kunnskap om html, css og javascript
  • Kan designe for helhetlige brukeropplevelser i digitale medier

Ferdigheter 

Studenten...

  • Kan anvende visuelle virkemidler på en hensiktsmessig måte i digitale medier
  • Kan bruke teknikker for prototyping til å utvikle digitale designløsninger
  • Kan tilrettelegge grafikk og bildemateriale for digitale medier

Generell kompetanse 

Studenten kan... 

  • se muligheter og begrensninger når man designer for digitale og interaktive kanaler 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200 timer 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres ved å levere på nytt med samme problemstilling

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Innleverte prosjektbesvarelser fra hjemmeeksamen 

Pensumlitteratur

Lupton, Ellen. 2014. Type on screen : a critical guide for designers, developers, writers, and students. New York: Princeton Architectural Press. ISBN 9781616891701. 208 sider. 

Læremidler

Hogue, David. 2013. Applied Interaction Design. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Web-Interaction-Design-tutorials/Applied-Interaction-Design/110712-2.html ] (1 t 49 min opplæringsvideo) 

Franz, Laura. 2011. Typography for Web Designers.[Tilgjengelig via Lynda.com: https://www.lynda.com/Web-Design-tutorials/Typography-Web-Designers/79411-2.html(6 t 25 min opplæringsvideo)

Williamson, James. 2012. Responsive Design Fundamentals. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Web-Responsive-Design-tutorials/Responsive-Design-Fundamentals/104969-2.html (2 t 15 min opplæringsvideo)] 

Gratis online-kurs: 

https://www.codecademy.com/learn/learn-html

https://www.codecademy.com/learn/learn-css

https://www.codecademy.com/learn/learn-responsive-design

Samlet sidetall/pensum

208 sider. 10 t 29 min opplæringsvideo

Anbefalt litteratur

www.awwwards.com