Innhold

Emnet gir en innføring i kommunikasjon med bilder, og fokuserer hovedsakelig på bildet som narrativt verktøy. Med dette menes beskrivende og tolkende fotografi, illustrasjon og øvrige bildespråk som brukes i en grafisk design-sammenheng for å formidle et budskap og/eller fortelle en historie. I tillegg vil man se på bilder som identitetsskapende element i visuelle identiteter.

For å lære å lese bilder, gis det i en innføring i semiotikk, fargelære, bildekomposisjon og visuell retorikk. Emnet gir også en innføring i etikk og sosialt ansvar i forbindelse med bildekommunikasjon, samt rettighetsproblematikk i forbindelse med bruk av egne og andres bilder.

Den praktiske delen av emnet gir innføring i tegning som verktøy for visualisering av idéer og historiefortelling, samt et praktisk fotokurs. Fotokurset fokuserer på fotografi for grafiske designere, med bildeanalyse, faguttrykk, komposisjon, kommunikasjon og teknisk bruk av digitalt speilreflekskamera. Gjennom nettbasert videoopplæring vil studentene også få innføring i Adobe Photoshop, som er relevant programvare.

Til slutt belyses samarbeidet mellom grafiske designere (som oppdragsgivere) og fotografer og illustratører (som leverandører).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskaper om bilder som kommunikasjonsverktøy i trykte og digitale medier
 • har grunnleggende kunnskaper om semiotikk
 • har grunnleggende kunnskaper om fargelære
 • har grunnleggende kunnskaper om komposisjon
 • har grunnleggende kunnskaper om faguttrykk og -begreper innenfor fotofaget og illustrasjonsfaget

 

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan bruke speilreflekskamera som verktøy i grafisk design-prosjekter
 • kan definere en bildestil ved bruk av moodboards og faguttrykk
 • kan lage bilder som følger en definert bildestil til bruk i visuell identitet ved hjelp av Adobe Photoshop
 • kan bruke tegning til å visualisere idéer
 • kan velge bilder til kommunikasjonsformål

 

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har en forståelse for hvordan bilder kan brukes som historiefortellende og identitetsskapende elementer alene og sammen med tekst
 • kan vurdere etiske og rettighetsmessige problemstillinger knyttet til bruk av bilder i digitale og trykte medier
 • kan være en best mulig oppdragsgiver for fotografer og illustratører

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, øvingsoppgaver, veiledning, medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bergström, Bo. 2011. Bild & budskap: Ett triangeldrama om bildkommunikation. Stockholm: Carlsson. ISBN: 9789173314329. 204 s. Pris ca. 459,-  

Crow, David. 2015. Visible Signs: an introduction to semiotics in the visual arts. 3 utg. London: Fairchild Books. ISBN: 9781474232425. 192 s. Pris: ca. 429,-

Itten, Johannes. 1995. Farvekunsten og dens elementer: subjektive opplevelser og objektive kunnskaper som veiledning til kunsten. Oslo: Forsythia. ISBN: 9788291004334. 95 s. Pris ca. 298,-

McClelland, Deke. 2014. «Photoshop CC One-on-One: Fundamentals». Lynda.com film, 7:45. 28.6.2013. Lesedato 7. april 2017: http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Photoshop-CC-One-One-Fundamentals/124096-2.html

Digitalt kompendium i emnet BDK1100 Bildekommunikasjon legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Krisztian, Gregor og Nesrin Schlempp-Ülker. 2006. Visualizing Ideas: From Scribbles to Storyboards. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500286128. Side: 150-171. Totalt 21s.

Samlet sidetall/pensum

512 sider

Anbefalt litteratur

Lyngø, Elin Fiske, C.F. Wesenberg og Mai Gythfeldt. 2006. Bilde 2.0: medier og kommunikasjon. Oslo: Gan forl. ISBN: 9788249208579.

 

Mahon, Nik. 2010. Art Direction. Lausanne: AVA Pub. ISBN: 9782940439447.

 

Nilsen, Anders. 2015. «Fotografi.» [Upublisert undervisningsmateriale, godkjent av Norges Kreative Høyskoles Undervisningsutvalg]. 39 s. [Legges ut på Luvit av emneansvarlig.]