Innhold

 • Treningsveiledning i praksis
 • Trening av styrke:
  • grunnleggende løfteteknikk
  • spotting
  • bredt utvalg av styrkeøvelser
  • trening med slynger, sklimatter, medisinballer etc.
  • biomekanikk knyttet til styrketrening
  • opplæring i av Exorlive digitalt verktøy for planlegging av trening
 • Trening av bevegelighet
 • Trening av utholdenhet (intensitetsstyring, langkjøring og intervaller)
 • Trening av spenst og hurtighet
 • Testing av ulike kvaliteter (styrke, utholdenhet, spenst og bevegelighet)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for valg gjort i forbindelse med planlegging og gjennomføring av trening.
 • kan beskrive sammenheng mellom ulike styrkeøvelser og hvilke muskler som blir belastet (inkludert utspring og feste).
 • kan gjøre rede for de ulike treningsprinsippene og knytte disse til trening av ulike egenskaper som styrke og utholdenhet.  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre fysisk aktivitet eller treningsøkter som er hensiktsmessige i forhold til å utvikle ønsket kvalitet (utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet).
 • kan utføre instruksjon og veiledning tilpasset personen eller gruppen som trenes.
 • Har gode egenferdigheter slik at de kan demonstrere korrekt teknikk av treningsøvelser
 • kan gjøre grunnleggende bevegelsesanalyser og korrigere forhold som kan bidra til å optimalisere trening og redusere fare for skader eller feilbelastninger.
 • kan bruke digitale verktøy til å planlegge og følge opp treningsplaner.

Generell kompetanse

Studenten..

 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger.
 • utviser fair play i konkurranser og spill.
 • har gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov.
 • har grunnleggende ferdigheter i medmenneskelig relasjon og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Aktivitetslære er hovedsakelig et praktisk emne, hvor timene veksler mellom lærer- og studentstyrt aktivitet. Aktivitetslæren er tett integrert med treningslæren og utgjør den praktiske delen av utvikling av ferdigheter knyttet til trening og generell fysisk aktivitet. Gjennom aktivitetslæren skal studentene utvikle grunnleggende egenferdighet, samt tilegne seg praktiske ferdigheter i hvordan man tilrettelegger og gjennomfører aktiviteter som skal utvikle de grunnleggende kvalitetene utholdenhet, styrke, hurtighet, spenst, bevegelighet, koordinasjon og balanse. I løpet av emnet arrangeres en studietur med fokus på fysisk aktivitet og trening.

Anbefalt tidsbruk

Ca 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelsere fra praksisfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/metodisk individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bråten M, Engell H, Fredriksen H, Lilleheim M. Buk- og ryggtrening: prestér bedre, hold deg skadefri. Oslo: Gyldendal undervisning; 2006. [ISBN: 9788205355484 (94 sider).]

Gjerset A. Idrettens treningslære. Oslo: Universitetsforlaget; 2015. [ISBN: 9788205391949              Kapittel: 17 (følgende sider 322 - 362, 40 sider)]

Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR, redaktører. Styrketrening: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal undervisning; 2010. [ISBN: 9788205382190. Kap. 18-28 (215 sider).]

Samlet sidetall/pensum

319 sider

Anbefalt litteratur

American College of Sports Medicine. ACSM`s resources for the personal trainer. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2017. [ISBN:9781496322890.]

Delavier F. Strength Training Anatomy.  3rd ed. Human Kinetics; 2010. [ISBN: 9780736092265 (192 sider)]