Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Makronæringsstoffer og prestasjon
 • Mikronæringsstoffer og prestasjon
 • Væske- og saltbalanse og prestasjon
 • Næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • Ernæring og immunsystemet
 • Vektregulering og endring av kroppssammensetning
 • Spiseforstyrrelser i idretten
 • Den kvinnelige utøvertriaden
 • Ernæring for idrettsutøvere med spesielle behov
 • Kosttilskudd, doping og prestasjon
 • Råvarekunnskap (med fokus på matvaregrupper/matvarer som er av særskilt betydning for prestasjon)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • kan gjengi forskjellene mellom næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og normalbefolkningen
 • kan gjøre rede for betydningen nærings- og væskeinntak har for fysisk yteevne (før, under og etter trening/ konkurranse)
 • kan gjøre rede for effekt av trening på immunsystemet
 • kan gi eksempler på dopingbruk i ulike idrettsmiljøer og mulige bivirkninger
 • kan beskrive forekomst, årsaker og effekter av spiseforstyrrelser på helse og prestasjon
 • kan gjøre rede for den kvinnelige utøvertriaden og gi eksempler på risikogrupper og symptomer
 • kan gjøre rede for de matvaregrupper/matvarer som er av særskilt betydning for prestasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gi generelle og tilpassede råd til idrettsutøvere og fysisk aktive (voksne/unge)
 • kan sammenligne og vurdere prestasjonsfremmende effekter av ulike kosttilskudd
 • kan gi råd til personer som ønsker å regulere kroppssammensetning eller vekt
 • kan anvende grunnleggende kommunikasjonsteknikker i formidling av ernæringsrelatert kunnskap

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter om betydningen ernæring har for prestasjon i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid og ferdighetstrening.

Anbefalt tidsbruk

Ca. 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra praksisfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)