Innledning

Emnet vil ta for seg følgende tema: 

 • Ernæring for

  • Gravide og ammende
  • Spedbarn, barn og unge
  • Eldre
 • Ernæring ved funksjonshemming
 • Ernæring, helse og minoriteter
 • Ernæring og etiske problemstillinger
 • Global ernæring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for vurdering av ernæringsstatus og næringsstoffbehov blant personer i ulike livsfaser og med nedsatt funksjonsevne
 • kan gjøre rede for kostholdsanbefalinger for personer i ulike livsfaser (gravide, ammende, barn, unge og eldre)
 • kan redegjøre for innhold og egenskaper ved morsmelk, samt effekter av amming for barnets og mors helse
 • kan forklare hvordan ernæring tidlig i livet kan påvirke langtids helse, og belyse aktuelle mekanismer bak denne sammenhengen (inkludert epigenetikk og tarmflora)
 • kjenner til de vanligste ernæringsmessige utfordringer hos barn og voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemning
 • kan beskrive utredning og tiltak ved vanlige spise- og ernæringsproblemer
 • kan beskrive vanlige helseproblemer og ernæringsmessige utfordringer blant ulike grupper av minoriteter i Norge, samt mulige utfordringer ved kostrådgivning
 • kan beskrive hvordan religion og tradisjon kan påvirke kost og livsstil
 • redegjøre for globale ernæringsutfordringer i lav og middelinntektsland og ved kriser, samt årsaker og konsekvenser av disse
 • redegjøre for viktige globale aktører innen ernæringspolitikk og ernæringsarbeid

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjøre etiske avveiinger og vurdere psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • kan benytte, henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring
 • kan gi tilpassede kostholdsråd til gravide, ammende, barn, unge, eldre, minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening.

40 timer forelesninger/10 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne gjesteforelesere. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne.