Innhold

 • Metabolisme av de energigivende næringsstoffene
  • Karbohydrater
  • Protein
  • Fettstoffer
  • Alkohol
 • Beregning og vurdering av næringsstoffinntak og energifordeling
 • Integrert metabolisme og metabolske sykdommer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for metabolisme av karbohydrater, protein og fett, samt effekter av og metabolisme av alkohol
 • kan gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning
 • kan gjøre rede for den metabolske reguleringen under ulike situasjoner i kroppen, som faste, absorpsjon, fysisk aktivitet og sult.
 • kan beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og de energigivende næringsstoffene
 • kan gjøre rede for hvordan man estimerer og vurderer næringsstoffinntak
 • kan gjøre rede for ulike metabolske sykdommer, inkludert diabetes, immunologiske, monogene og polygene sykdommer, samt bruken av laboratorieundersøkelser knyttet til disse sykdommene 

Ferdigheter

 Studenten...

 • kan beregne og vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten i forhold til næringsstoffsanbefalinger
 • kan gi relevante kostråd på bakgrunn av beregninger av næringsstoffinntak og næringsstoffanbefalinger
 • kan planlegge og gjennomføre laboratorieforsøk

Generell kompetanse

 Studenten...

 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor biokjemi og ernæringsfysiologi
 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; blodsukkerforsøk og kostregistrering

51 timer teoretisk undervisning/6 timer praktisk ferdighetstrening/15 timer gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av eksterne gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Cederbaum AI. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012 Nov;16(4):667-85. 19 s.[Elektronisk tilgjengelig fra PMC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484320/ ]

*Drevon CA, Blomhoff R, red. Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforl; 2012. [ISBN: 9788276349672. Kap. 10. Totalt ca. 20 sider.]

Ferrier DR. Biochemistry. 7. utg. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2017. 565 s. I serie: Lippincott's Illustrated Reviews. (ISBN: 9781496363541. Unit I, II, III, IV, V and VI Kap. 27. Totalt ca. 357 sider.)

*Frayn KN. Metabolic regulation: a human perspective. 3. utg. Chichester : Wiley-Blackwell; 2010. [ISBN: 9781405183598. Kap 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12. Totalt 237 sider.]

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. IS-2170. 27 s. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet ]

Nordic Council of Ministers. Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity. 5. utg. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014. Nord 2014:002. [ISBN: 9789289326704. Kap. 1, 2, 3. Totalt 85 sider. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.norden.org/no/tema/nordic-nutrition-recommendation ]

*Ross AC et al., red. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. utg. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. [ISBN: 9781605474618. Kap. 50. Totalt ca. 17 s.]

 

*Bøker som benyttes i flere emner

Samlet sidetall/pensum

743 sider

Anbefalt litteratur

*Ross CA et al., red. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. utg. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. ISBN: 9781605474618.

Salway JG. Metabolism at a Glance. 4. utg. Malden : Blackwell; 2017. [ISBN: 9780470674710]