Innhold

  • Journalistrollen

  • Kildekritikk

  • Research

  • Nyhetsreportasje og referatjournalistikk

  • Fortellerformer i nyhetsjournalistikken

  • Intervjuet i nyhetsjournalistikken

  • Presseetikk og rettslige forhold

  • Mediestruktur og medieutfordringer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal ved avsluttet emne forstå pressens samfunnsrolle, kjenne de journalistiske arbeidsmetoder, prosesser og sjangre. Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper presseetikk og  rettslige forhold for journalistikken og om intervjuobjektenes rettigheter. Studentene skal også kjenne pressens organisasjoner, de etiske rammene for journalistyrket og ha innsikt i mediestrukturen, historisk bakgrunn, hvilke utfordringer mediebransjen står overfor og hva dette betyr både for journalistikk og kommunikasjonsbransje.

Ferdigheter

Studentene skal kunne skrive enkle nyhetsintervjuer og nyhetsreportasjer basert på observasjon og referatteknikker. De skal også kjenne ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken og i den digitale journalistikken. Studenten skal kunne utøve kildekritikk og bruke researchverktøy for å finne informasjon. Den praktiske skrivingen skal beherskes innenfor fastsatte tidsfrister.

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne kunne kommunisere med representanter for mediene på en profesjonell måte og med respekt for medienes samfunnsoppdrag. Studenten skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag, ma¿ten de er dekket på i ulike medier og formater. De skal kjenne etiske problemstillinger i tilknytning til yrket og nyhetsjournalistikken. Studenten skal være i stand til å skrive korrekt og variert, samt kunne reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Journalistikkemnet er først og fremst et intensivt skrivekurs. Undervisningen legges opp som en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk journalistisk trening. En vesentlig del av denne treningen består i å kunne formulere seg kort og konsist innenfor avtalte tidsfrister. I løpet av semesteret vil hver student levere i alt åtte arbeider. Artikler, intervjuer, kommentarer etc. blir gjennomgått og evaluert gruppevis. 

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil bli presentert for reelle problemstillinger i møte mellom PR og journalistyrket slik de oppleves av representanter fra organisasjoner, næringslivet og det offentlige.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Steensen. 2013. Journalistikk: En innføring. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205430044. 299 sider. Pris ca. 428,-

 

Aarønæs, Lars. 2006. Pressespråket: oppslagsbok for journalister og andre skribenter. Oslo: Komma.no. ISBN: 9788292218099.  Sider: 166. Pris ca. 369,-

 

Kompendium for JOU1101 Journalistikk fås kjøpt ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Brurås, Svein. 2014. "Lovverk og selvjustis." I Etikk for journalister, 23-36. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Brurås, Svein. 2014. "Journalistrollen". I Etikk for journalister, 37-51. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Brurås, Svein. 2014. "En metode for presseetisk analyse." I Etikk for journalister, 315-321. 5 utg. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Thoresen, Jan, 2014, "Leserne og journalisten". I Nettjournalistikk, 30-42.

 

Thoresen, Jan. 2014. "Hvordan skriver du for nett". I Nettjournalistikk, 75-84.

Samlet sidetall/pensum

516

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016338.

 

Eide, Martin. 2013. Hva er journalistikk? Oslo: Universitetsforl. S. 120-132. ISBN: 9788215017464. [E-bok]