Innhold

Merkehistorie

Psykologske og økonomiske effekter av merker

Posisjonering av merker - kjennskap og kunnskap

Tiltak som brukes til å skape og utvikle merker:

 • Merkeelementer

 • Merkesamarbeid og sponsorater

 • Merkearkitektur

 • Merkeutvidelser

 • Merkekommunikasjon

Merkevarebygging som hele organisasjonens oppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan merker gir psykologisk verdi til kundene og økonomisk verdi til eierne.
 • kjenner til hva merkeassosiasjoner, er, hvilke typer assosiasjoner som brukes til å bygge merker samt hvordan disse brukes til å posisjonere merker gjennom kjennskap og kunnskap
 • kan forklare hvordan merkeelementene brukes til å bygge merkeidentitet.
 • kan beskrive hvordan assosiasjoner overføres, og hvordan dette brukes til å skape vekst for merker.
 • kan gjøre rede for hvordan merkearkitektur bidrar til å skape verdi på lang sikt
 • kan gjøre rede for hvordan kunder lærer om merker gjennom kommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere et merke, og identifisere de sentrale assosiasjonene som utgjør merkets posisjon.
 • kan posisjonere et merke i forhold til konkurrentene merker.
 • kan identifisere vekstmuligheter for et merke og kunne foreslå hvordan disse vekstmulighetene skal realiseres.
 • kan identifisere passende kommunikasjonsmål for et merke basert på analyse av merkets posisjon og vekstbehov

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bidra i strategiske prosesser med analyse, identifisering og prioritering av målsettinger og utvikling av tiltak
 • kan drøfte hvordan merkevarer inngår i forbrukernes liv og hvordan de påvirker vårt samfunn 

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang (case og artikler som skal gjennomgås er tilgjengelige i HK biblioteket) - der studenten forventes å kunne diskutere oppsatt case.

Case, diskusjoner og quiz ved hjelp av Learning Catalytics og videoinnspillinger.

Grunnleggende begrep og tema gjennomgås i videoklipp som legges ut til studentene.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Deleksamen vil være basert på en reell merkeutfordring fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Moon, Youngme, Gail McGovern, Vincent Dessain, Daniela Beyersdorfer. (2009) VOSS Artesian Water From Norway, HBR (509040-PDF-ENG). 19 s. [Tilgjengelig som case via Harvard Busienss Publishing. Følg lenken og registrer deg på siden for å få tilgang. Ved spørsmål, spør emneansvarlig: https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/import/ptos/61843828 ]

Maruca, Fazio Regina. 1994. "Can this brand be saved?" Harvard Business Review, 72(5):20-23. [4 s. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9409230315&site=ehost-live&scope=site ]

Roedder John, Deboarah, Barbara Loken, Kyeongheui KIm og Alokparna Basu Monga. 2006. "Brand Concept Maps: A Methodology for Identifying Brand Association Networks". Journal of Marketing Research, 43(4):549-563. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=22754665&site=ehost-live&scope=site ]

Samuelsen, Bendik, Adrian Peretz og Lars Erling Olsen. 2016. Merkevareledelse. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202489748. 679 sider.

Samlet sidetall/pensum

ca 750 sider

Anbefalt litteratur

Keller, Kevin Lane, Tony Aperia og Mats Georgson. 2011. Strategic brand management: A European perspective. 2. utg. Harlow: Financial Timers/Prentice Hall. ISBN: 9780273737872.