Innhold

 • Forskjellige teorier og innfallsvinkler til samskapt innovasjon.  
 • Fastsettelse av innovasjonsmål.
 • Etnografi og netnography 
 • Involvering av konsumenter og partnere.  
 • Ledelse av innovasjonssystemer.  
 • Verktøy og Metoder for  offline og online samskapning.
 • Innovasjon utvikling og implementering
 • Praksis i å drive et levende nettsamfunn

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for  hvordan merkevarer har blitt bedre koblet til omverdenen og virkningen dette har hatt på merkevarens tilnærming til innovasjon
 • kan redegjøre for hvordan merkevarer kan og bør involvere forbrukere og andre interessenter aktivt i prosessen med å utvikle og implementere innovasjon
 • kan redegjøre for deltakende tilnærminger til merkevarebygging
 • kan forklare hvordan organisasjoner må ha en filosofi om åpenhet for å realisere muligheten til å involvere interessenter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende ulike metoder for å involvere interessenter i utviklingen av nye produkter og tjenester
 • kan bruke online- og offlineverktøy for å implementere co-creation prosesser

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere over ulike tilnærminger til merkevarebygging og forstå hvordan forskjellige omstendigheter krever forskjellige metoder.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Det vil bli undervist gjennom forelesninger og diskusjoner i klassen.  Aktivitetene vil inkludere bruk at innovasjonsteknikker og eksempler (live cases), studier som tillater aktiv deltakelse fra målgruppene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive i åpen innovasjon og samskaping og et live online forsknings- og innovasjonsprosjekt med en bedrift.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cayla, Julien., Robin Beers and Eric Arnould, 2014. Stories that deliver business insights. MIT Sloan Management Review55(2), 13 sider Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan Management NB: Konto må lages på siden for å lese artikkelen. Deretter kan man se 3 gratis artikler i fulltekst: https://sloanreview.mit.edu/article/stories-that-deliver-business-insights/

Chesbrough, Henry.W. and Appleyard, M.M., 2007. Open innovation and strategy. California management review50(1), pp.57-76. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27340265&site=ehost-live&scope=site

Cunliffe, Ann L. 2010 "Retelling tales of the field: In search of organizational ethnography 20 years on." Organizational Research Methods. 13(2): 224-239. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094428109340041

Füller, Johann. 2010. "Refining virtual co-creation from a consumer perspective." California management review, 52(2): 98-122. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48120552&site=ehost-live&scope=site

Ind, Nicholas, Clare Fuller og Charles Trevail. 2012. Det samskapte merket: Hvordan samskaping generer innovasjoner og utvikler merker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202367299. Sider: 223.

King, Andrew and Lakhani, Karim.R., 2013. Using open innovation to identify the best ideas. MIT Sloan management review55(1) 11 sider. Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan Management NB: Konto må lages på siden for å lese artikkelen. Deretter kan man se 3 gratis artikler i fulltekst: https://sloanreview.mit.edu/article/using-open-innovation-to-identify-the-best-ideas/

Kiron, David., Doug Palmer, Anh Nguyen Phillips,og Nina Kruschwitz, N. 2012. "What managers really think about social business." MIT Sloan Management Review, 53(4): 51-62.    Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan Management NB: Konto må lages på siden for å lese artikkelen. Deretter kan man se 3 gratis artikler i fulltekst: https://sloanreview.mit.edu/article/what-managers-really-think-about-social-business/

Kozinets, Robert V., Andrea Hemetsberger og Hope Jensen Schau. 2008. "The wisdom of consumer crowds: collective innovation in the age of networked marketing." Journal of Macromarketing, 28(4): 339-354. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35128106&site=ehost-live&scope=site

Ramaswamy, Venkat og Francis Gouillart. 2010. "Building the co-creative enterprise." Harvard business review88(10): 100-109. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=53878110&site=ehost-live&scope=site

Schau, Hope J., Albert M. Muñiz Jr. og Eric J. Arnould. 2009. "How brand community practices create value." Journal of marketing, 73(5): 30-51. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43550504&site=ehost-live&scope=site

Suri, Jane F. og Suzanne Gibbs Howard. 2006. "Going deeper, seeing further: Enhancing ethnographic interpretations to reveal more meaningful opportunities for design." Journal of Advertising Research, 46(3): 246-250. Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23115244&site=ehost-live&scope=site

Digitalt kompendium for emnet SMI3100 Sosiale merkevarer og åpen innovasjon vil bli lagt ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Ind Nicholas, Oriol Iglesias og Stefan Markovic 2017 The co-creation continuum: from tactical market research tool to strategic collaborative method. Journal of Brand Management, 24.(4), 310-321

Kozinets, Robert. V. 2010. Netnography: The Marketer's Secret Weapon. March 2010. Report published by Netbase. Sider 11

Meyassed, Doran, Anna Peters og Nick Coates. 2010. "Sex, Lies and Chocolate: How communities can change the way you think about innovation for good."  Research Conference paper, London March 2010. 15 sider

Samlet sidetall/pensum

405 sider

Anbefalt litteratur

O'Reilly, Karen. 2008. Key concepts in ethnography. London: Sage. ISBN: 9781412928656.