Innhold

  • Emnet baserer seg på VKO1100
  • Designprofil
  • Kommunikasjon tilpasset trykte medier
  • Kommunikasjon tilpasset filmmediet
  • Kommunikasjon tilpasset interaktive medier.
  • Reklame som tar i bruk omgivelsene.
  • Art direction rettet mot mix av medier.
  • Semiotikk og billeddramaturgi  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal etter endt emne ha innsikt i visuell kommunikasjon knyttet til trykte medier, film og interaktive medier, bruk av omgivelser, samt ha kunnskap om designprofil.

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal kandidaten være i stand til å utvikle og skisse løsninger knyttet til kategoriene trykte medier, film, interaksjon og bruk av omgivelser.

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal kandidaten kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter selvstendig. Kunne samarbeide med andre fagutøvere på en ansvarlig måte, og ha en evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og videre yrkesliv

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

206 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 %

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Barry, Pete. 2016. The Advertising Consept Book. 3. utg. London: Thames & Hudson. Sider 319. ISBN: 978-0-500-51898-4. Pris: ca. 238,-

 

Krisztian, Gregor og Nesrin Schlempp-Ülker. 2006. Visualizing ideas: From scribbles to storyboards. London: Thames & Hudson. Sider: 150-195. ISBN: 9780500286128. Pris ca. 219,-

 

Mahon, Nik. 2010. Art Direction. Lausanne: AVA Publ. ISBN: 9782940411214. 177 sider. Pris ca. 278,-

 

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forl. Sider: 259-283. ISBN: 9788279351498. Pris ca. 485,-

Samlet sidetall/pensum

565 sider  

Anbefalt litteratur

.