Innhold

 • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
 • Teoretiske persektiver på skriving som påvirkning
 • Hard sell og soft sell
 • Ideprosessen
 • Skrivejobben
 • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
 • Presentasjon, kundekontakt

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om den den rolle språket spiller i utvikling av markedskommunikasjonsløsninger
 • har bred teoretisk og praktisk kunnskap om kreative, språklige og dramaturgiske teknikker som hard sell, soft sell og problem/løsning i utvikling av tekster til reklame og andre markedskommunikasjonformer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innen fagområdet tekstforfatting og er i stand til å oppdatere kunnskapen innen fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan utvikle tekster til ulike print-, nett- og etermedier i den hensikt å informere og påvirke målgruppene, selge varer og tjenester samt i utvikling av merkevarer
 • kan presentere og argumentere for sin løsning overfor oppdragiver

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kompetanse til å vurdere tekst som et kommunikasjonsstrategisk virkemiddel
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen tekstfeltet både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning,  skrivearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Morken Andersen, Merete. 2008. Skriveboka. Oslo: Aschehoug. ISBN: 978-82-03-19853-3. Antall sider: Kapittel 5, 48 sider. Pris: ca. 299,-

 

Shaw, Mark. 2012. Copywriting: Sucessful Writing for Design, Advertising and Marketing. London: Laurence King Publishing. 2.utg. ISBN: 9781780670003. Antall sider: 240 sider. [Tilgjengelig som e-bok via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=926159&site=ehost-live&scope=site ]

 

Strøm, Ole. 2013. TXT: hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster? [Oslo]: Akademika Forlag. ISBN 978-82-321-0201-3. Antall sider: 212 sider, pris: kr 329,-

Samlet sidetall/pensum

501 sider

Anbefalt litteratur

.