Innhold

 • En innføring i globale utfordringer og maktstrukturer, internasjonale kriser og katastrofer
 • Menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett i kriser, krig og væpnede konflikter
 • Global migrasjon og asylpolitikk og Norges ansvar
 • Internasjonal politikk og forvaltning
 • Europas utvikling, EU og Norges rolle
 • Kultur, media og pressefrihet i andre land  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om andre samfunnskulturer, historie, utvikling og styresett, samt kunnskap om internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner
 • har kunnskap om globale trender innenfor sikkerhetspolitikk, migrasjon og levekår

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende innsikt og kunnskap om internasjonale forhold og sammenhenger til å gjøre et bedre journalistisk arbeid
 • kan gjøre grundige analytiske vurderinger om internasjonale forhold og det løpende internasjonale nyhetsbildet
 • kan navigere godt mellom europeiske og internasjonale organisasjoner og aktører

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og forståelse for hvordan ulike samfunn har utviklet seg, leveforhold og styresett, og hvordan og hvorfor historie, kultur, politikk, religion og ressurskamp påvirker mennesker

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, og praktisk arbeid. Det er tilbud om å delta på studietur til Berlin. For mer informasjon se http://www.journalisteriberlin.info/ Studenter som ikke deltar på turen sikres tilsvarende læringsaktiviteter hjemme.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Sitter, Nikolai. Terrorismens Historie - attentat og terrorbekjempelse fra Bakunin til IS, Dreyers forlag (2017) isbn: 978-82-8265-179-0.

Jakobsen, Kjetil. Etter Charlie Hebdo - ytringsfrihetens krise i historisk lys, Forlaget Press (2016), isbn: 978-82-328-0031-5.

Hovi, Jon og Arild Underdal. 2017. Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Oslo: Universitetsforl. 4. utg. ISBN: 9788215028279.

Video

Hvem tror du at du er, Mona Levin - 50 minutter  (vises på høyskolen)

Den brune arven - 10 minutter - https://tv.nrk.no/serie/billedbrev/KOID75002911/10-04-2014

25 år uten muren - 10 minutter  - https://tv.nrk.no/serie/billedbrev/koid76002914/04-05-2015

Lykkelige tyskere - 10 minutter  - https://tv.nrk.no/serie/billedbrev/KOID76002714/20-04-2015

Tre år ved muren - 23 minutter - https://tv.nrk.no/program/fola64007864/tre-aar-ved-muren

 

Digitalt kompendium i emnet SIF2100 Samfunn og internasjonale forhold legges ut digitalt på Luvit og inneholder:

Bahr, Christian. 2010. Divided City: The Berlin Wall: Photos and Facts, Personal Accounts, Traces Today. Side 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 - 7 sider

Brandt, Willy. Tale 16. aug 1961 - 1 side

Brandt, Willy. Tale 10. nov 1989 - 1 side

Honecker, Erich. Tale 19. jan 1989 - 1 side

Kart over Berlin og Europa 1945

Kennedy, John F. Tale 26. jun 1963 - 1 side

Reagan, Ronald. Tale 12. jun 1987 - 1 side

Udgård, Nils Morten. Willy Brandt, en leder med varig innflytelse. 2 sider  

 

I tillegg til det oppsatte pensum forventes det at studentene setter seg inn journalistiske fremstillinger av sentrale samfunnshendelser. Det henvises i denne forbindelse til anbefalt litteratur for emnet.

Samlet sidetall/pensum

677 sider

Anbefalt litteratur

Amundsen, Ingeborg Huse. Dette må du vite om Krim-konflikten. VG. Artikkel 6 sider. Lesedato 31. oktober 2016: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/ukraina/dette-maa-du-vite-om-krim-konflikten/a/10137547/  

Braseth, Sofie. Merkel hylles etter regelunntak. VG. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/flyktningkrisen-i-europa/flyktningkrisen-merkel-hylles-etter-regelunntak/a/23514685/

Busk, Martin. Han fikk Hitler til å rase. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016:http://www.nettavisen.no/sport/han-fikk-hitler-til-a-rase/3593816.html

Hegge, Per Egil. Gorbatsjovs unike innsats. Aftenposten. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016: http://www.aftenposten.no/norge/Gorbatsjovs-unike-innsats-529442b.html

Lote, Arve. 75 år siden bronselaget. NRK. Artikkel 2 sider. Lesedato 2. oktober 2017: https://www.nrk.no/sport/75-ar-siden-bronselaget-1.7736576

Steinfeld, Hans Wilhelm. Mannen som endret Sovjet og verden, 25 år siden Gorbatsjov fikk makten. Artikkel 3 sider. Lesedato 2. oktober 2017: https://www.nrk.no/urix/mannen-som-endret-sovjet-og-verden-1.7033724

Strand, Tormod. 70 år siden det norske holocaust. Artikkel 5 sider. Lesedato 31. oktober 2016: https://www.nrk.no/dokumentar/70-ar-siden-det-norske-holocaust-1.8622171