Innhold

Dette er et praktisk rettet emne der studentene skal jobbe med følgende temaer:

  • Den journalistiske arbeidsprosessen
  • De journalistiske kildene
  • Nyheterkriteriene
  • Vinkling av nyheter
  • Intervju som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
  • Bruk av skriftlige kilder i nyhetsjournalistikken
  • Observasjon som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
  • Kildekritikk
  • Research
  • Krise- og ulykkesjournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten kan gjennom teori og praksis tilegne seg grunnleggende kunnskaper om nyhetsformidling, ulike typer kilder og de mest vanlige nyhetskriteriene. Samtidig har kandidaten forståelse for de journalistiske reserachmetodene og utfordringer knyttet til disse samt hvilke kildekritiske problemer som kan oppstå i tilknytning til de ulike metodene.

Ferdigheter

Kandidaten kan skrive enkle nyhetsartikler og nyhetsreportasjer.

Kandidaten kan finne frem til kompetente og relevante kilder samt foreta enkle nyhetsintervjuer.

Kandidaten kan anvende observasjon som journalistisk metode, bruke referatteknikker og beherske ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken.

Kandidaten kan utøve praktisk kildekritikk og bruke reserachverktøy for å finne informasjon.

Generelt

Kandidaten kan reflektere kritisk over den journalistiske arbeidsprosessen og egen kildebruk . De kjenner også til hvilke krav som stilles til journalistisk arbeid i forbindelse med kriser og ulykker.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

400

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Fossum, Egil  og Sidsel Meyer. 2008. Er nå det så sikkert?  Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202283438. 208 sider. Pris ca. 439,-

 

Gjermundshaug, Roger. 2006. Nyhetsjournalistikk: mer enn pyramider. Lørenskog: Sarepta forlag. ISBN: 2213240400136. Sider: 176. Pris ca. 340,-

 

Handgaard, Brynjulf. 2008. Intervjuteknikk for journalister. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205371439. Sider 13-89 = 76 sider. Pris ca. 409,-

 

Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Steensen. 2013. Journalistikk: en innføring. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205430044. Sider 13-278 og 305-339 = 299 sider. Pris ca. 428,-

 

Idås, Trond. 2013. Krevende oppdrag: Hvordan mestre stress. Oslo: IJ-forlaget; Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202404581. 166 sider. Pris ca. 289,-

 

Aarønæs, Lars. 2006. Pressespråket: oppslagsbok for journalister og andre skribenter. 5. utg. Oslo: Komma.no. ISBN: 9788292218099. 180 sider. Pris ca. 369,-

Samlet sidetall/pensum

1105

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger: På innsiden i fem redaksjoner. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473655.