Innhold

Dette er et praktisk rettet fag der studentene skal jobbe med følgende temaer:

  • Lokal og kommunal journalistikk
  • Økonomi i lokaljournalistikken
  • Innsyn og dokumentoffentlighet
  • Sjangrer i lokaljournalistikken
  • Å formidle lokale nyheter
  • Undersøkende journalistikk i lokalmiljøet
  • Lokal og kommunal forvaltning
  • Prinsipper for avisdesign og layout
  • Teknikker og metoder for god fotojournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om hvordan journalister i lokalaviser arbeider. Studenten kjenner til hvordan lokalforvaltningen er organisert og hvilke regler som gjelder for innsyn i denne. Studenten har også forståelse for hovedtrekkene i kommuneøkonomien og kan lese og forstå bedriftsregnskaper.

 

Ferdigheter:

Studenten kan bruke tidligere kunnskap innen nyhetssjangre, featuresjangre og kommenterende sjangre til å gjennomføre lokaljournalistikk. Studenten kan også bruke tilegnede fotoferdigheter til å ta journalistiske bilder til sakene og tilegnede layoutferdigheter til å utforme avislayout tilpasset lokalaviser. Studenten kan samtidig bruke tilegnede tekniske publiseringsferdigheter til å publisere lokale artikler i nettavis.

 

Generell kompetanse:

Studenten kan reflektere over og forstå hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende i lokaljournalistikken og hvilke utfordringer nærheten til både kilder og publikum representerer. Studenten har innsikt i hvordan en kan grave fram nyheter i lokalmiljøet og selv sette dagsorden.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, oppgaver, prosjektarbeid, problembasert gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Igland, Alf Kjetil og Audun Stølås. 2008. Kommentaren. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473129. 115 sider. Pris: ca 299,-

 

Jensen, Arne og Finn Sjue (red.). 2012. Innsyn: slik kikker du byråkrater og politikere i kortene. 2. utg. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473648. Sider: 15-265. Pris ca. 399,-

 

Mathisen, Birgit Røe (red.). 2010. Lokaljournalistikk: blind patriotisme eller kritisk korrektiv? Oslo: IJ-forl. ISBN: 9788271473105. 271 sider. Pris ca. 439,-

 

Morlandstø, Lisbeth og Arne H. Krumsvik (red.). 2014. Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202405809. Sider: 19-300. Pris: ca 419,-   

Samlet sidetall/pensum

Totalt 646 sider. 

Anbefalt litteratur

ingen