Innhold

  • Kamerateknikk
  • Lysforståelse
  • Fotojournalistikk
  • Postproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om uttrykk innenfor fotofaget, teknisk bruk av digital speilrefleks, optikk, blender, lukker og samspillet mellom det fotografiske triangel (blender, lukker, ISO og lysmåling). Videre har kandidaten kunnskap om komposisjon, kommunikasjon samt kreative arbeidsmetoder innenfor planlegging og utførelse av fotooppgaver. Kandidaten kan også belyse arbeidsprosesser og prosjektverktøy som kan være fornuftige å bruke innenfor fotojournalistikken.

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan bruke kamera og lys som verktøy i sitt journalistiske arbeid.

Kandidaten kan analysere bilder og bruke disse i det journalistiske landskapet.  

 

Generell kompetanse:

Kandidaten har en forståelse for hvordan bilder kan brukes som historiefortellende elementer sammen med tekst og alene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, tekniske oppgaver, verksted

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire (4) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

London, Barbara, John Upto og Jim Stone. 2016.Photography.12. utg. Boston: Pearson publishing.  Kap 1, 2, 3, 4, 7, 9,11,12,13, 14. ISBN: 9780134482026. Sider: 196. Pris: ca. 1159,-

 

Lyngø, Elin Fiske, C.F. Wesenberg og Mai Gythfeldth. 2006. Bilde 2.0: Medier og kommunikasjon. Oslo: Gan forl. ISBN: 9788249208579. Sider: 8-104, s.119-180 og s 213-215. Pris ca. 509,-

 

Weisser, Agnethe. 2013. Bare et bilde: fotojournalistikk for skrivende journalister. 2 utg, Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202404956. Sider: 11-18, og kap. 2-8. Pris ca. 329,-

Samlet sidetall/pensum

462

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245016338. Sider: 37-163 og 179-290.

 

Kobrè, Kenneth. 2008.Photojournalism, the professionals approach. Amsterdam: Focal Press.  ISBN: 9780750685931. Kap :1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16. 250 sider.