Innhold

Dette er et praktisk rettet fag der studentene skal jobbe med følgende temaer:

  • Featurereportasje
  • Portrettintervjuer
  • Bruk av observasjon som metode i featurejournalistikk
  • Å utvikle sin egen stil i featurejournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om hvordan man lager portrettintervjuer og featurereportasjer. Det legges vekt på at de skal tilegne seg forståelse for hvordan portrettintervjuer og featurereportasjer vinkles, hvordan man utøver research i tilknytning til slike intervjuer og reportasjer samt hvordan man bruker dramaturgi og ulike reportasjeteknikker i formidlingen.

Studenten har kunnskap om intervjuteknikk og hvordan intervjuet brukes i reportasjer. Studenten kjenner til hvordan observasjon brukes i portrettintervjuer og featurereportasjer.

 

Ferdigheter:

Studenten kan utvikle egne reportasjeidéer, kan intervjue og skrive portrettintervjuer, og kan gjennomføre egne featurereportasjer. Studenten kan dessuten bruke egne observasjoner i både portrettintervjuer og featurereportasjer.

 

Generell kompetanse:

Studenten kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til rekonstruksjoner, skjulte metoder og innflytelsen fra New Journalism.

Emnet inngår i

Bachelor i Journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, oppgaver, individuelt arbeid

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lamark, Hege. 2012. Portrettintervju som metode og sjanger. 2. utg. Oslo: IJ-Forlaget. ISBN: 9788271473556. Sider: 201 Pris: ca. 379,-

 

Steensen, Steen. 2016. Stedets sjanger: Om moderne reportasjejournalistikk. 2. utgave. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 9788202490577. Sider: 277. Pris: ca. 439,-

 

Vestad, Jon Peder og Bjarte Alme. 2002. Mediespråk. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252159349. Sider: 208 Pris: ca. 329,-

Samlet sidetall/pensum

Totalt 685 sider. 

Anbefalt litteratur

.